Ρευστοποιήσεις στην αγορά ομολόγων

Ρευστοποιήσεις στην αγορά ομολόγων

39" χρόνος ανάγνωσης

Ρευστοποιήσεις εκδηλώθηκαν σήμερα στην αγορά ομολόγων με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι αποδόσεις στο ετήσιο και 10ετές κρατικό ομόλογο, ενώ αντίθετα στο 3ετές  ομόλογο δεν παρουσιάσθηκε μεταβολή στην απόδοσή του.

Πιο συγκεκριμένα το ετήσιο κρατικό ομόλογο ανήλθε στα 97,30 λεπτά του ευρώ με την απόδοση να ανέρχεται στο 6,55%. Το 3ετές κρατικό ομόλογο κατέγραψε τιμή στα 91,60 λεπτά με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 8,40%. Το 10ετές κρατικό ομόλογο αποτιμήθηκε σήμερα στα 71,80 λεπτά με την απόδοση να ανέρχεται στο 8%.

Το spread του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στις 810 μονάδες βάσης από 802 μονάδες βάσης που είχε κλείσει στη συνεδρίαση της Δευτέρας 29 Αυγούστου 2016.

Στα 10ετή ευρωομόλογα οι αποδόσεις που κατεγράφησαν σήμερα ήταν οι εξής: Ιταλία 1,10%, Γαλλία 0,14%, Ισπανία 0,94%, Πορτογαλία 3%, Ιρλανδία 0,37%, Γερμανία -0,010, Κύπρος 3,62%.