ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργα 502 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ θα παραδοθούν το πρώτο 6μηνο του 2017

10s5leofjpg

Εργα συνολικού προϋπολογισμού 502 εκατ. ευρώ που υλοποιούνται με σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), αναμένεται να παραδοθούν το πρώτο εξάμηνο του 2017.

• Δύο έργα για την υλοποίηση και διαχείριση 14 και 10 σχολικών μονάδων στην Αττική, συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ. Εχουν παραδοθεί 6 σχολικές μονάδες και οι υπόλοιπες θα παραδοθούν σταδιακά έως το τέλος του έτους.

• Το έργο για την υλοποίηση Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, η παράδοση του οποίου θα ξεκινήσει σταδιακά στις αρχές του 2017 και θα ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου.

• Τρία έργα για την υλοποίηση ευρυζωνικού δικτύου στο σύνολο της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 265 εκατ. ευρώ.

• Το έργο για τη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.

• Το έργο για την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρωμένα και σε λειτουργία είναι ήδη το έργο για την υλοποίηση συστήματος τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 19 εκατ. ευρώ και το έργο των 7 πυροσβεστικών σταθμών, συνολικού προϋπολογισμού 26 εκατ. ευρώ.

Πώς λειτουργεί ο θεσμός

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης έργων που επιτυγχάνει τη βέλτιστη κατανομή κινδύνων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα έργα παραμένουν δημόσια με ισχυρό δημόσιο έλεγχο, ενώ οι ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και την τεχνική διαχείριση. Επιτυγχάνεται αποπληρωμή σε βάθος χρόνου, μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, εξασφάλιση προκαθορισμένου χρόνου και κόστους υλοποίησης και σύνδεση αμοιβής αναδόχου και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση των έργων είναι καινοτόμος, συνδυάζοντας ευρωπαϊκά κονδύλια, πόρους από την ΕΤΕπ και από το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA, κεφάλαια ελληνικών και διεθνών τραπεζών καθώς και ιδιωτικά κεφάλαια των αναδόχων.

Για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, με έγκριση DG Comp, υπήρξε χρηματοδότηση έργου ΣΔΙΤ από την ΕΤΕπ, σε συνδυασμό με το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA στο έργο των 24 σχολείων. Οπως εξηγεί ο πρόεδρος του Επενδυτικού Ταμείου JESSICA Νίκος Μαντζούφας πρόκειται για ένα αποτελεσματικό χρηματοδοτικό εργαλείο, που προσφέρει δανειακούς πόρους με ευνοϊκό επιτόκιο σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Συνιστά ένα νέο τρόπο αξιοποίησης των χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Στην Ελλάδα, 21 έργα αστικής ανάπλασης και τοπικής ανάπτυξης (εκ των οποίων 8 έχουν ήδη ολοκληρωθεί) συνολικού προϋπολογισμού 292 εκατ. ευρώ αξιοποιούν πόρους του JESSICA ύψους 98 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας συνολικά 43 δομές. Ηδη, έχει εκταμιευθεί το 80% των πόρων του JESSICA και έως το τέλος του 2016 θα έχουν εκταμιευθεί και οι υπόλοιποι. Συνολικά, τα έργα που έχουν υπογραφεί, δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και αποτελούν μία νέα μορφή με την οποία η ιδιωτική επιχειρηματικότητα αντιλαμβάνεται το δημόσιο χρήμα. Πρόκειται για έργα σε πολλούς καινοτόμους και με μεγάλο ενδιαφέρον τομείς.