ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόρισμα – φωτιά με πλήθος ευρημάτων για την Attica Bank

Πόρισμα – φωτιά με πλήθος ευρημάτων για την Attica Bank

Περισσότερα από τριάντα σοβαρά ευρήματα – ανεπάρκειες περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το πόρισμα του ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος για την Attica Bank που παραδόθηκε στη Βουλή. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στη διοικητική και επιχειρηματική λειτουργία της τράπεζας, τη διαχείριση των κινδύνων, τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ποσό περίπου 85 εκατ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου (681 εκατ. ευρώ) εξετάζεται από την Κομισιόν και είναι πιθανό να απορριφθεί ως κρατική ενίσχυση γιατί αφορά τη συμμετοχή οργανισμών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κράτους. Πρόκειται για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, που τοποθέτησε 9,9 εκατ. ευρώ, την ΕΥΔΑΠ (20 εκατ.) καθώς και το ασφαλιστικό ταμείο ΤΑΠΙΛΤΑΤ (55 εκατ. ευρώ) όπου υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων, συνταξιούχων και συνδικαλιστών ότι η συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση της Attica Bank έγινε ύστερα από καθοδήγηση και πιέσεις του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου. Επιπλέον, στα κεφάλαια της αύξησης έχουν εντοπιστεί 65 εκατ. ευρώ που προέρχονται από δάνεια που έχει δώσει η ίδια η τράπεζα σε επιχειρηματίες προκειμένου να συμμετάσχουν στην αύξηση (κάτι που έχει γίνει και σε άλλες τράπεζες).

Στο πόρισμα του ελέγχου της ΤτΕ καταγράφεται η προνομιακή χρηματοδότηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων και μάλιστα σε περίοδο κεφαλαιακών περιορισμών, με την τράπεζα να χάνει δυσανάλογα μεγάλες καταθέσεις. Επιπροσθέτως ο δανεισμός διοχετεύθηκε σε επιχειρήσεις που βρίσκονταν, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πιστοληπτικής αξιολογήσεις ανεξάρτητων εκτιμητών, ένα βήμα πριν από το οικονομικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις, το διάστημα από 31.12.2014 έως 31.03.2016 η Attica Bank προχώρησε σε χορηγήσεις δανείων –κυρίως σε επιχειρηματικούς ομίλουw– άνω των 400 εκατ. ευρώ, ενώ το ίδιο διάστημα οι καταθέσεις της μειώνονταν με μεγάλη ένταση χάνοντας πάνω από 1,2 δισ. ευρώ!

Οι ελεγκτές της ΤτΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, καταλογίζουν μεταξύ άλλων στην Attica Bank:

• Ανεπαρκή σύνθεση και αναποτελεσματική λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου (αφορά το προηγούμενο Δ.Σ. πριν από την τοποθέτηση του κ. Θ. Πανταλάκη).

• Προβλήματα στη σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και άλλων επιτροπών.

• Προβληματική δομή και λειτουργία του οργάνου διαχείρισης καθυστερήσεων και μη εξυπηρετούμενων δανείων.

• Ανεπαρκείς μηχανισμούς ελέγχου για την αποφυγή ασυμβίβαστων ρόλων και συγκρούσεων συμφερόντων.

• Τιμολόγηση δανείων (επιτόκια χορηγήσεων) κάτω του κόστους ή και χωρίς να αντανακλά τους κινδύνους.

• Ανεπαρκή κριτήρια επιχειρηματικού δανεισμού και απουσία ορίων πιστοδοτήσεων ανά πελάτη.

• Ελαττώματα και αντιφάσεις στη διαδικασία παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου.

• Λάθη στην κατηγοριοποίηση «κόκκινων» δανείων.

• Ανεπαρκές επίπεδο εκτίμησης εγγυήσεων και επαναξιολόγησης εγγυήσεων.

• Κινδύνους συνδεόμενους με νομικές συμβάσεις.

• Ασυντόνιστες στρατηγικές επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα.

• Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων.

Η τράπεζα δεν είναι πλήρως προετοιμασμένη να επανέλθει έπειτα από ενδεχόμενο σοβαρό καταστροφικό γεγονός.