ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερή φορολογία για προσέλκυση ξένων επενδύσεων ζητεί ο ΣΕΒ

statheri-forologia-gia-proselkysi-xenon-ependyseon-zitei-o-sev-2155673

Στην ανάγκη προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων για την κάλυψη των μελλοντικών επενδυτικών αναγκών της χώρας στέκεται, μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒ, στο εβδομαδιαίο δελτίο του. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δεσμευθεί για ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο και να προχωρήσει σε οριζόντιες επενδυτικές φοροαπαλλαγές, στη μορφή υπεραποσβέσεων, σε όλες τις ιδιωτικές επενδύσεις και όχι μόνο σε εκείνες που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο, που από μόνες τους δεν είναι σε θέση να κάνουν τη διαφορά. Σε συνθήκες υπερφορολόγησης της ιδιωτικής οικονομίας, οι υπεραποσβέσεις μπορούν να αντισταθμίσουν μερικώς τις αναπόφευκτα αρνητικές επιπτώσεις του μνημονίου στην οικονομική δραστηριότητα και να οδηγήσουν, με μεγαλύτερη ασφάλεια, την εθνική οικονομία σε σταθερότερο περιβάλλον». Οπως προκύπτει, οι δημόσιοι πόροι που ενισχύουν ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου θα είναι ανεπαρκείς κατά τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι σημαντικός ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι φοροαπαλλαγές και το 12ετές σταθερό φορολογικό περιβάλλον για μεγάλες επενδύσεις, ως κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το ΕΣΠΑ της προσεχούς περιόδου 2014-2020, ύψους 26 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει και αμιγώς επενδυτικές δράσεις, κυρίως στους τομείς των επιχειρησιακών προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (4,7 δισ. ευρώ) και υποδομών μεταφορών, περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης (5,2 δισ. ευρώ), που στον βαθμό που συμμετέχει το κράτος καταγράφονται αναλογικά ως δημόσιες επενδύσεις.

Οσον αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το 2017 προβλέπεται να παραμείνει στο φετινό ύψος των 6,75 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στοχευμένων στην υποβοήθηση των ιδιωτών να συμμετέχουν στα έργα ΕΣΠΑ. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι το 2016 από τα 6 δισ. της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 2,1 δισ. ευρώ αφορούν σε έργα ΕΣΠΑ 2007-2013, 3,1 δισ. ευρώ σε έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 800 εκατ. ευρώ σε διάφορα άλλα έργα των δύο περιόδων.