Εγκλωβισμένη στην ύφεση η οικονομία υποστηρίζει η ΓΣΕΕ

Εγκλωβισμένη στην ύφεση η οικονομία υποστηρίζει η ΓΣΕΕ

1' 12" χρόνος ανάγνωσης

Η συνέχιση της ασκούμενης πολιτικής έχει φτάσει στα όριά της, επιφέροντας δραματικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, στην απασχόληση, στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στην κοινωνική συνοχή, υποστηρίζει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην ενδιάμεση έκθεσή του για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Παράλληλα, το Ινστιτούτο εκτιμά ότι είναι υψηλού ρίσκου οι όποιες προσδοκίες για γρήγορη έξοδο της οικονομίας από την κρίση και για επιστροφή στις αγορές το 2017.

Στην έκθεσή του το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ υποστηρίζει πως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η επέκταση της πραγματικής οικονομίας απαιτούν «αναπτυξιακό πραγματισμό και πρωτοβουλίες ευρύτερες των αβέβαιων αποτελεσμάτων που θα έχει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στην εξομάλυνση των πιστωτικών συνθηκών και στη χρηματοδότηση της οικονομίας». Αναφέρει, δε, ότι το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο λόγω «του εγκλωβισμού της οικονομίας σε μια κατάσταση “υφεσιακής στασιμότητας”, η οποία παρατείνει το πρόβλημα φερεγγυότητας των ελληνικών συστημικών τραπεζών».

Στα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης περιλαμβάνονται:

• Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει αβέβαιο και ασταθές.

• Η ασκούμενη πολιτική λιτότητας εξακολουθεί να υπονομεύει τη φερεγγυότητα του δημόσιου τομέα και τη βιωσιμότητα του χρέους.

• Η ένταση της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε συνδυασμό με την πολιτική εσωτερικής υποτίμησης, συμπιέζει το εισόδημα των νοικοκυριών επηρεάζοντας αρνητικά τη φοροδοτική τους ικανότητα και τη δυνατότητα κάλυψης των δανειακών τους υποχρεώσεων.

• Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων έχει προκαλέσει τη σταθερή άνοδο της μερικής απασχόλησης, τη χειροτέρευση βασικών δεικτών προστασίας της απασχόλησης και τη δραματική αύξηση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ).