ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεχίζει να παράγει νέα χρέη το Δημόσιο

synechizei-na-paragei-nea-chrei-to-dimosio-2158739

Συνεχίζει να παράγει χρέη το ελληνικό Δημόσιο, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών και οι κρατικοί φορείς έχουν προχωρήσει στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στο τέλος Σεπτεμβρίου το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου (προς προμηθευτές και εκκρεμείς επιστροφές φόρων) ανήλθαν στα 6,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ανεπαίσθητη μείωση σε σχέση με τον Αύγουστο (μόλις 58 εκατ. ευρώ).

Βάσει των στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών, τα οποία παρουσιάστηκαν στην τρόικα για να εγκριθεί η εκταμίευση της υποδόσης των 2,8 δισ. ευρώ, στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου το κράτος προχώρησε συνολικά στην εξόφληση 1,87 δισ. ευρώ. Ωστόσο, από την ανάλυση των στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για την πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών που ανακοινώθηκαν χθες, προκύπτει ότι στο ίδιο διάστημα τα χρέη του Δημοσίου μειώθηκαν μόνο κατά 1,01 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο εν λόγω τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα χρέη ύψους 857 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του ΓΛΚ προκύπτει ότι:

1. Τον Σεπτέμβριο τα χρέη προς προμηθευτές ανήλθαν στα 4,7 δισ. ευρώ από 4,9 δισ. ευρώ τον Αύγουστο και 5,9 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Για τον Σεπτέμβριο, από τα 4,7 δισ. ευρώ:

• 2,9 δισ. ευρώ είναι τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

• 888 εκατ. ευρώ οι οφειλές των νοσοκομείων.

• 374 εκατ. ευρώ τα χρέη των νομικών προσώπων του Δημοσίου.

• 356 εκατ. ευρώ οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• 209 εκατ. ευρώ τα χρέη των υπουργείων και των φορέων τους.

• 1,4 δισ. ευρώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Μάλιστα, οι επιστροφές φόρων που ήταν σε εκκρεμότητα αυξήθηκαν σε σχέση με τον Αύγουστο που είχαν διαμορφωθεί στα 1,3 δισ. ευρώ, ενώ και στα τέλη Ιουνίου ήταν επίσης στο 1,3 δισ. ευρώ.

Επιστροφή ΦΠΑ

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως 68.033 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτημα προς τις φορολογικές αρχές για επιστροφή ΦΠΑ 933 εκατ. ευρώ. Ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή ΦΠΑ ανέρχεται στις 347 ημέρες, ενώ υπάρχουν και εφορίες που καθυστερούν να επιστρέψουν τον ΦΠΑ για περισσότερο από 5 χρόνια (1.890 ημέρες).

Πέραν αυτών, τα στοιχεία του ΓΛΚ για το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης δείχνουν ότι στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 ήταν θετικό κατά 5,3 δισ. ευρώ. Στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 2,4 δισ. ευρώ.