ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικό ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας σε γερμανικό έδαφος

Ελληνικό ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας σε γερμανικό έδαφος

Το δικό τους μερίδιο από τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά κατοικίας της Γερμανίας διεκδικούν ολοένα και περισσότεροι Ελληνες επενδυτές.

Ασφαλώς, όπως τονίζουν στελέχη της αγοράς ακινήτων που έχουν γνώση των σχετικών κινήσεων, η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων έχει δυσχεράνει σημαντικά την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ωστόσο, κινήσεις γίνονται, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που πωλούν άλλα ακίνητα, που απέκτησαν, για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να αυξήσουν την έκθεσή τους στη γερμανική αγορά, η οποία εμφανίζει προοπτικές μελλοντικών υπεραξιών. Το ίδιο πράττουν και όσοι πωλούν σημαντικής αξίας ακίνητα στην Ελλάδα σε ξένους αγοραστές. Αυτοί ζητούν το ποσό της αγοραπωλησίας να κατατεθεί από τον αγοραστή απευθείας σε λογαριασμό ξένου τραπεζικού ιδρύματος, ώστε να μπορούν να το αξιοποιήσουν για νέες επενδύσεις.

«Σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι στη Γερμανία υπάρχει έλλειμμα της τάξεως των 100.000 κατοικιών, σε σχέση με τη ζήτηση, καθώς τα διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Συνολικά υπολογίζεται ότι τα επόμενα χρόνια θα χρειαστούν 400.000-500.000 επιπλέον κατοικίες, σε σχέση με αυτές που ήδη κατασκευάζονται ή προγραμματίζεται να υλοποιηθούν. Μάλιστα, στο μέγεθος αυτό δεν υπολογίζονται οι στεγαστικές ανάγκες που έχουν προκύψει εξαιτίας των προσφυγικών ροών», αναφέρει στην «Κ» ο κ. Κωνσταντίνος Φόλμπαχ, επικεφαλής της Immoconsult, που αποτελεί συνεργαζόμενο μεσιτικό γραφείο με το δίκτυο της Nova Real Estate. Τα παραπάνω συμβαίνουν σε μια περίοδο κατά την οποία η οικοδομική δραστηριότητα έχει εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια, η Immoconsult έχει αναλάβει την εύρεση ακινήτων στη Γερμανία για λογαριασμό δεκάδων Ελλήνων αγοραστών.

Επίσης, πολύ σημαντικές είναι και οι νέες αγορές που πραγματοποιούν και όσοι είχαν ήδη τοποθετηθεί στη γερμανική αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον κ. Φόλμπαχ, αυτοί οι άνθρωποι έχουν συσσωρεύσει σημαντικά έσοδα από την ενοικίαση των κατοικιών τους στη Γερμανία και σπεύδουν να τα επανεπενδύσουν. Μέχρι σήμερα, σχεδόν κανένας Ελληνας δεν έχει πουλήσει τα ακίνητα που έχει αγοράσει και εκμεταλλεύεται στη Γερμανία, μισθώνοντάς τα, παρότι ο «πειρασμός» είναι σημαντικός, λόγω των σημαντικών υπεραξιών που έχουν αποκτήσει τα εν λόγω ακίνητα τα τελευταία χρόνια, εν μέσω συνεχούς ανόδου των τιμών. Ωστόσο, ελλείψει επαρκούς αριθμού ακινήτων για να καλύψουν τη ζήτηση, σημαντικές αυξήσεις έχουν καταγραφεί και στις τιμές των ενοικίων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα σταθερά έσοδα των εν λόγω ιδιοκτητών.