Μνημόνιο με το ΥΠΟΙΚ για τους στόχους του 2017 υπογράφουν τα υπουργεία

Μνημόνιο με το ΥΠΟΙΚ για τους στόχους του 2017 υπογράφουν τα υπουργεία

3' 16" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

«Μνημόνια συνεργασίας» με το υπουργείο Οικονομικών καλούνται να υπογράψουν όλα τα υπουργεία, στο πλαίσιο της αποφυγής αποκλίσεων από τους στόχους τους για το 2017. Σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη προς όλα τα υπουργεία περιγράφονται λεπτομερώς οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν, για να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2017, ύψους 1,75% του ΑΕΠ.

Η εγκύκλιος για τα μνημόνια, τα οποία θα πρέπει να έχουν υπογραφεί έως τις 15 Ιανουαρίου, έρχεται λίγες ημέρες μετά την ψήφιση τροπολογίας –ερήμην του υπουργείου Οικονομικών– που ανοίγει τον δρόμο για τη μονιμοποίηση χιλιάδων εργαζομένων σε δήμους και την παροχή μισθολογικών αυξήσεων στους εν λόγω υπαλλήλους με απλή δικαστική απόφαση. Επί της ουσίας, το υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο χάραξης προσωπικής οικονομικής πολιτικής από τον κάθε υπουργό, καθιστώντας τους συνυπεύθυνους σε περίπτωση αποκλίσεων στα δημοσιονομικά μεγέθη του 2017, οι οποίες θα πυροδοτήσουν την ενεργοποίηση του «κόφτη» δαπανών στα μέσα του 2018.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του κ. Χουλιαράκη, τα υπουργεία θα πρέπει να δώσουν «ιδιαίτερη έμφαση στην αποστολή μηνιαίων προγραμμάτων (μηνιαίοι και τριμηνιαίοι στόχοι) εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2017, καθώς και στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας». Μάλιστα, καθιστά σαφές ότι στο μνημόνιο που θα υπογράψουν οι υπουργοί θα πρέπει «να ενσωματώνονται προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους».

Επισημαίνεται δε ότι, αν δεν λάβουν επιπρόσθετα μέτρα σε περίπτωση αποκλίσεων, τότε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) θα ενεργοποιεί τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει περικοπή των πιστώσεων των υπουργείων ίση με την απόκλιση. Να σημειωθεί πως ό,τι ισχύει για τα υπουργεία θα ισχύει και για τους εποπτευόμενους φορείς των υπουργείων, οι οποίοι θα υπογράψουν αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας.

Ειδικότερα, κάθε υπουργός θα προσυπογράφει ότι το υπουργείο του οποίου προΐσταται θα:

• Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία εσωτερικών συστημάτων, διαδικασιών και μηχανισμών παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού που διασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και θα φροντίζει για τη λήψη μέτρων περαιτέρω βελτίωσής τους.

• Μεριμνά για την ανάπτυξη και την τήρηση λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων, τόσο του υπουργείου όσο και των εποπτευόμενων αυτού φορέων γενικής κυβέρνησης. «Καμία υποχρέωση δεν θα αναλαμβάνεται, εάν δεν εξασφαλίζεται ότι υφίστανται οι απαραίτητοι πόροι για την πληρωμή της», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί δε ότι, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, η ανάληψη υποχρεώσεων καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων, «εκτός της αυτοδίκαιης ακυρότητάς της, συνεπάγεται και ατομική ευθύνη για τον διατάκτη».

• Προχωρήσει στην υπογραφή αντίστοιχων μνημονίων με τους εποπτευόμενους φορείς και στη λήψη κάθε άλλου πρόσφορου και αναγκαίου μέτρου, μεταξύ των οποίων και η προσαρμογή των πιστώσεων των εξόδων του φορέα σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων.

• Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, όπως έχουν τεθεί και συμφωνηθεί με το ΓΛΚ.

• Προσδιορίζει επακριβώς τα επιπρόσθετα μέτρα που θα λαμβάνει εάν υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους του.

Επίσης, ειδικές δεσμεύσεις θα αναλαμβάνει μέσω του μνημονίου συνεργασίας και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του κάθε υπουργείου. Επί της ουσίας, θα παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του υπουργείου, ενώ θα έχει την ευθύνη και θα μεριμνά για την εφαρμογή των όσων ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Από την πλευρά του, το ΓΛΚ θα λαμβάνει τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των υπόλοιπων δημοσίων φορέων και:

• Θα αξιολογεί τις τυχόν αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και θα εξετάζει αν έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις.

• Εφόσον διαπιστωθούν υπερβάσεις άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και δεν έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις, θα προχωρά στην περικοπή ποσού πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες ίσου με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού.

• Θα ορίζει επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών στους εποπτευόμενους φορείς του κάθε υπουργείου, εφόσον υπάρχει απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους για δύο συνεχόμενα τρίμηνα και δεν έχουν γίνει οι προβλεπόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή