ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση αμοιβών στη μεταποίηση

ayxisi-amoivon-sti-metapoiisi-2167970

Μεικτή εικόνα παρουσίασαν το γ΄ τρίμηνο εφέτος οι βραχυχρόνιοι δείκτες απασχόλησης, ωρών εργασίας και αμοιβών σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε κάποιους κλάδους οι αμοιβές αυξήθηκαν περισσότερο από τις προσλήψεις και τις ώρες εργασίας, ενώ σε άλλους οι περικοπές μισθών ήταν μεγαλύτερες από τη μείωση προσωπικού. Πάντως, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που υπάρχουν μειώσεις προσωπικού και αμοιβών, οι ώρες εργασίας είναι αυτές που μειώνονται λιγότερο.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι απασχόληση, ώρες εργασίας και αμοιβές αυξήθηκαν:

• Στα ορυχεία και λατομεία κατά 7,5%, 18,4% και 21,7%, αντίστοιχα.

• Στη μεταποίηση κατά 0,1%, 6,9% και 5,2%.

• Στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού κατά 11,2%, 14,6% και 6,6%.

• Στις κατασκευές κατά 29,6%, 21,2% και 10%.

• Στην ενημέρωση και επικοινωνία κατά 10,2% και 9,1% (ο δείκτης αμοιβών έμεινε αμετάβλητος).

• Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες κατά 6,6%, 9% και 10,6%.

Στον αντίποδα, μείωση καταγράφηκε στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης κατά 22,1%, 5,8% και 24,4%, στη μεταφορά και αποθήκευση κατά 2,2%, 1,7% και 1,8%, στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης κατά 0,4% και 1,5% (ο δείκτης αμοιβών αυξήθηκε 9%) και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 2,4%, 0,5% και 17,9%, αντίστοιχα.