ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 120.000 επιτηδευματίες έκλεισαν τα βιβλία τους

pano-apo-120-000-epitideymaties-ekleisan-ta-vivlia-toys-2174191

Η σύγχυση και ο φόβος που δημιουργούν οι καθημερινές ανατροπές στο νέο ασφαλιστικό ωθούν ολοένα και περισσότερους φορολογούμενους στην απόφαση να κλείσουν τα βιβλία τους, τερματίζοντας την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του στελεχών του υπουργείου Οικονομικών, περισσότεροι από 120.000 επιτηδευματίες έχουν κλείσει τα βιβλία τους από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2017, με το ελληνικό Δημόσιο να χάνει τουλάχιστον 80 εκατ. ευρώ από το τέλος επιτηδεύματος.

Την ίδια στιγμή ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για τη διαδικασία διακοπής εργασιών.

Ειδικότερα, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

• Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης διακοπής εργασιών επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

• Εξαιρετικά δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής στις δηλώσεις διακοπής εργασιών που υποβάλλονται από 22-12-2016 μέχρι και 31-5-2017, εφόσον η προθεσμία για την υποβολή τους είχε λήξει μέχρι τις 30-9-2016.

• Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής εργασιών ως προς τα στοιχεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ όπως αλλαγή επωνυμίας, έδρας, μελών/εταίρων, διαχειριστών, μελών Δ.Σ., νόμιμων εκπροσώπων, καθεστώτων ΦΠΑ, ενδοκοινοτικών συναλλαγών κ.λπ. με ημερομηνία μεταβολής μεταγενέστερη της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής, η ημερομηνία διακοπής της επιχείρησης δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας μεταβολής της τελευταίας καταχωρισθείσας δήλωσης μεταβολής εργασιών.

• Φορολογούμενος –φυσικό πρόσωπο– που χρησιμοποιεί την κατοικία του ως έδρα, εάν έχει υποβάλει δήλωση μεταβολής για αλλαγή κατοικίας – έδρας (λόγω μετακόμισης) στη ΔΟΥ, η υποβολή της δήλωσης αυτής δεν επηρεάζει την ημερομηνία διακοπής βάσει πραγματικού χρόνου εφόσον διαπιστώνεται η μη συνέχιση άσκησης της δραστηριότητας. Φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής στη ΔΟΥ για αλλαγή στοιχείων (διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή άλλα προσωπικά στοιχεία) μπορούν να προβούν στη διακοπή των εργασιών της επιχείρησής τους με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών.

• Φορολογούμενοι που θα υποβάλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία μετά την 1-12-2008 και δεν έχουν προβεί στην αντιστοίχιση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οφείλουν πριν από την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών στη ΔΟΥ να προβούν στην αντιστοίχιση αυτών.