ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ένα καλύτερο μέλλον με βιώσιμη ανάπτυξη

Για ένα καλύτερο μέλλον με βιώσιμη ανάπτυξη

Οι παγκόσμιοι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την περίοδο 2015-2030, ανακοινώθηκαν από τα Ηνωμένα Εθνη τον Σεπτέμβριο του 2015 και υιοθετήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση ως εθνική δέσμευση. Εχουμε συνταχθεί λοιπόν, μαζί με την παγκόσμια κοινότητα, σε μια προσπάθεια για την επίτευξη 17 σημαντικότατων και φιλόδοξων στόχων, γνωστών και ως SDGs (Sustainable Development Goals), οι οποίοι είναι:

1. Μηδενική φτώχεια.
2. Μηδενική πείνα.
3. Καλή υγεία και ευημερία.
4. Ποιοτική εκπαίδευση.
5. Ισότητα των φύλων.
6. Καθαρό νερό και αποχέτευση.
7. Φθηνή και καθαρή ενέργεια.
8. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη.
9. Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές.
10. Λιγότερες ανισότητες.
11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.
12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή.
13. Δράση για το κλίμα.
14. Ζωή στο νερό.
15. Ζωή στη στεριά.
16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί.
17. Συνεργασία για του στόχους.

Ομως, παραπάνω από ένα χρόνο μετά την ανακοίνωσή τους, διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι αυτοί παραμένουν άγνωστοι στο μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας μας, της δημόσιας διοίκησης αλλά και των επιχειρήσεων. Πώς, άλλωστε, να περιμένει κανείς να εισακουστούν, να διαδοθούν και να εμπνεύσουν για δράση στόχοι που φαντάζουν υπερβολικά μακρινοί και ίσως ουτοπικοί, σε μια χώρα που διανύει τον έβδομο χρόνο βαθιάς κρίσης και αβεβαιότητας;

Πώς θα μιλήσουμε για «Αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη» (SDG 8), όταν η ανεργία παραμένει πεισματικά στο 25%; Για «Μηδενική φτώχεια» (SDG 1), όταν κάθε νοικοκυριό βλέπει το βιοτικό επίπεδο και το διαθέσιμο εισόδημα να μειώνονται χρόνο με τον χρόνο;

Για «Ποιοτική εκπαίδευση» (SDG 4) και «Καλή υγεία και ευημερία» (SDG 3), με τη σημερινή κατάσταση των σχολείων, των πανεπιστημίων και των νοσοκομείων μας; Πόσο μακριά φαντάζουν αυτοί οι στόχοι και σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν τους κοιτάμε από τα hotspots των μεταναστών, τη στιγμή μάλιστα που στην Αμερική αμφισβητείται εκ νέου η κλιματική αλλαγή και ορθώνονται νέα τείχη προστατευτισμού;

Μα ακριβώς εδώ είναι που πρέπει να σταθούμε και να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και προσεγγίζουμε αυτούς τους στόχους, οι οποίοι δεν είναι μόνο ρεαλιστικοί, αλλά απολύτως επιτακτικοί. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η συμμετοχή όλων μας στον ευρύτατο διάλογο που απαιτείται, όπως άλλωστε υποδεικνύει ο στόχος 17.

Από οικονομική άποψη, η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργεί αξία. Μια κοινωνία με μικρότερες ανισότητες, με ευρεία πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση, με ειρήνη, θα είναι πιο παραγωγική και αποδοτική. Στην πορεία, όμως, θα υπάρξουν κόστη και οφέλη, τα οποία θα πρέπει να επιμεριστούν μέσα από κίνητρα που θα προάγουν την καινοτομία, την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση.

Ως Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) πιστεύουμε στον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης και κοινωνικών εταίρων, καθώς είναι εμφανές πως η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια παγκόσμια πρόκληση που ξεπερνά καθένα μας ξεχωριστά. Ενθαρρύνουμε κάθε επιχείρηση να αναζητήσει τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσα από την επίτευξη των στόχων εκείνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει πως το εθνικό σχέδιο της χώρας μας θα εκπονηθεί με ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Για τους παραπάνω λόγους συνδιοργανώνουμε με το CSR Hellas την Πέμπτη 2 Μαρτίου, συνέδριο με θέμα «Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον»

Οφείλουμε στη νέα γενιά του σήμερα, που υφίσταται τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες των λαθών του παρελθόντος, ένα νέο όραμα ανάπτυξης και ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα για την κατάκτησή του. Αυτό προσφέρουν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να τους στηρίξουμε.

* Ο κ. Γ. Πανιάρας είναι πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ).