Προτάσεις βελτίωσης εξωδικαστικού συμβιβασμού από το ΕΒΕΑ

Προτάσεις βελτίωσης εξωδικαστικού συμβιβασμού από το ΕΒΕΑ

1' 48" χρόνος ανάγνωσης

Ενεργό ρόλο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού διεκδικούν τα επιμελητήρια. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του προέδρου της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλου, ο οποίος χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο ως ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης τόσο του τραπεζικού όσο και του επιχειρηματικού τοπίου στη χώρα. Υπέρ της εξωδικαστικής διαδικασίας και της ταχείας ψήφισης του νομοσχεδίου, τάχθηκε με δηλώσεις του και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνοντας πως «η ανάσχεση του ρυθμού αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και η σταδιακή υποχώρησή τους δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εντατικοποίησης διαδικασιών όπως οι κατασχέσεις λογαριασμών και οι πλειστηριασμοί ακινήτων». Σε ό,τι αφορά το θέμα της ενεργότερης εμπλοκής των επιμελητηρίων, ο κ. Μίχαλος σημειώνει ότι «τα επιμελητήρια έχουν τη στελέχωση, τη δομή και το πλαίσιο για να προβούν σε ανάθεση και εποπτεία εντός κανόνων της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα ευέλικτα και άμεσα να αντιμετωπίσουν τα πρακτικά προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νόμου». Αυτό που προτείνεται είναι μετά την υποβολή αίτησης για ρύθμιση των οφειλών στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η εν λόγω αίτηση να αποστέλλεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αιτών. Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο, το νομοσχέδιο χρειάζεται βελτιώσεις, καθώς τα κριτήρια ένταξης σε αυτό είναι πολύ αυστηρά και υπερβολικά και μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων κινδυνεύει να μείνει εκτός ρύθμισης. Τα σημεία τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω είναι:

• Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό απαιτείται να έχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση κατά την τελευταία τριετία, κριτήριο που δυσχεραίνει την ένταξη επιχειρήσεων, καθώς η τελευταία τριετία ήταν εξαιρετικά δυσμενής για το επιχειρείν.

• Το κριτήριο για σύναψη ρύθμισης μετά την 1/7/2016 επίσης καθιστά απαγορευτική την ένταξη επιχειρήσεων, διότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών έχουν δύο, τρεις ή και περισσότερες ρυθμίσεις την παραπάνω ημερομηνία.

•  Το κριτήριο να μην μπορεί μια επιχείρηση να υπαχθεί στον νόμο, αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή, θέτει προσκόμματα στην ένταξη σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων, διότι είναι σύνηθες μια επιχείρηση μικρή ή μεσαία να διατηρεί τον δανεισμό της σε έναν μόνο πιστωτικό φορέα.