ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 3 κριτήρια που κρατούν στη ζωή υπερχρεωμένες εταιρείες

s5_eisigmenes-trap_0403

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για μια μικρή ομάδα εισηγμένων που αφενός κρίθηκαν βιώσιμες από τις τράπεζες, αν και μεταφέρουν βαρύ φορτίο δανεισμού, αφετέρου όμως θα πρέπει να τηρήσουν με θρησκευτική ευλάβεια το πρόγραμμα εξυγίανσης που προτείνουν οι τράπεζες έτσι ώστε να μπορέσουν να επανακάμψουν.

Τα κριτήρια που έχουν επιλέξει οι πιστώτριες τράπεζες για να διασώσουν τις εταιρείες είναι τα εξής: α) η επάνοδος έπειτα από χρονιά ζημιών και η διατήρηση θετικής λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) που δείχνει ότι μία εταιρεία μπορεί να καταστεί βιώσιμη μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, β) ο σταθερός κύκλος εργασιών που θα μπορεί να καλύπτει τις τραπεζικές υποχρεώσεις μέσω των ταμειακών ροών που προκύπτουν από την πώληση των προϊόντων και γ) η προοπτική ανάπτυξης της εταιρείας στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται, καθώς αρκετές από τις εταιρείες που θα παρουσιάσουμε, στο παρελθόν και πριν από την έλευση της κρίσης, υπήρξαν από τους πρωταγωνιστές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εισηγμένης που κρίθηκε βιώσιμη αλλά μέσα από ένα αυστηρό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης είναι η οινοποιητική εταιρεία «Ι. Μπουτάρης και Υιός Α.Ε.». Η συμφωνία εξυγίανσης δεν προβλέπει διαγραφή χρεών, αλλά ρύθμισή τους, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πώληση θυγατρικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης, οι αμοιβές των μελών της οικογένειας Μπουτάρη που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της εισηγμένης θα μειωθούν κατά 15% το 2017 και κατά 20% το 2018, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Δύσκολη εξίσωση αλλά με διάθεση να εξευρεθεί λύση αποτελεί η περίπτωση της Euromedica, με τις συζητήσεις με τις τράπεζες να έχουν εισέλθει στον τρίτο χρόνο. Oι τράπεζες επιρρίπτουν ευθύνες στους μετόχους πως δεν έχουν στηρίξει με κεφάλαια την εταιρεία και η διοίκηση μιλά για επαφές με ξένους επενδυτές, οι οποίοι όμως, ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί. Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που συζητείται, έχει μπει μέχρι και η αλλαγή management που δεν τη θέλουν, όμως, οι μέτοχοι. Oι τράπεζες εμφανίζονται, πάντως, θετικές να δεχθούν λύση με πώληση μέρους της ακίνητης περιουσίας του ομίλου παράλληλα με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή.

Ο όμιλος Αλφα Γκρίσιν έχει κάνει μια πρώτη συμφωνία με τις τράπεζες για ρύθμιση οφειλών, όμως, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Σε αναζήτηση λύσης με τις τράπεζες βρίσκεται και ο Bαράγκης ο οποίος ταυτόχρονα έχει αφήσει ανοικτό «παράθυρο» και για την έλευση επενδυτή.

Ο όμιλος της Eλληνικής Yφαντουργίας της οικογένειας Aκκά, δίνει σήμερα τη μάχη για την επιβίωσή του με τους βασικούς μετόχους και τις τράπεζες να προσπαθούν να οριστικοποιήσουν το πλαίσιο αναχρηματοδότησης της θυγατρικής Kλωστήρια Kιλκίς.

Βέβαια, η πιο επιτυχημένη διάσωση κλάδου μέχρι σήμερα είναι στις ιχθυοκαλλιέργειες. Με τον πλήρη έλεγχο των δύο μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας, των «Νηρέα» και «Σελόντα», να έχει περιέλθει στους τραπεζικούς ομίλους, είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του επόμενου σταδίου, του καθορισμού των στρατηγικών τους επιλογών για την αξιοποίηση των δύο εταιρικών σχημάτων.