ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πρόταση της ΕΕΤΤ για δίκτυα νέας γενιάς

14s20pc

Σε τροχιά εφαρμογής τίθενται οι κανόνες ανάπτυξης των δικτύων νέας γενιάς. Πρόκειται για τα δίκτυα οπτικών ινών που ενδιαφέρονται ν’ αναπτύξουν κυρίως οι μεγάλοι στις ελληνικές τηλεπικοινωνίες, όπως ο OTE, η Vodafone και η Wind Hellas.

Την περασμένη Παρασκευή, η ΕΕΤΤ έδωσε στη δημοσιότητα την πρότασή της, αναφορικά με το προϊόν χονδρικής που θα πρέπει ν’ αναπτύξουν οι πάροχοι υποδομών, προκειμένου ν’ αποφευχθούν μονοπωλιακές καταστάσεις στα δίκτυα νέας γενιάς. Πρόκειται για το αποκαλούμενο Virtual Local Unbundling (VLU), το οποίο ουσιαστικά θα υλοποιήσει τους όρους μεταπώλησης των υποδομών στον ανταγωνισμό. Μάλιστα, ενώ μέχρι τώρα στις παραδοσιακές ευρυζωνικές συνδέσεις χαλκού (ADSL), την προσφορά αυτή υλοποιούσε μόνον ο ΟΤΕ, τώρα στα δίκτυα νέας γενιάς, υπόδειγμα χονδρικής πρoσφοράς θα υλοποιήσουν όσοι αποφασίσουν να επενδύσουν σε δίκτυα νέας γενιάς.

Με βάση όσα σχεδιάζονται, η Ελλάδα θα χωριστεί σε τόσες περιοχές, όσες θα είναι και οι ενδιαφερόμενοι για επενδύσεις. Σε κάθε επιμέρους περιοχή επομένως θα υπάρχει ένας και μοναδικός πάροχος υποδομής. Ο τελευταίος μέσω της χονδρικής προσφοράς του, θα πουλά την υποδομή του σε όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ετσι ο καταναλωτής θα έχει περισσότερες από μία επιλογές, παρότι ο πάροχος της υποδομής θα είναι ένας. Η δημόσια διαβούλευση επί της πρότασης της ΕΕΤΤ για το VLU, θα διαρκέσει μέχρι Δευτέρα 10 Απριλίου 2017.