ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Απολογία» στη ΔΟΥ πριν από την επιβολή προστίμου

apologia-sti-doy-prin-apo-tin-epivoli-prostimoy-2180059

Υποχρεωμένες να καλούν τους φορολογουμένους προς παροχή εξηγήσεων, ενδεχομένως και αυτοτελώς για κάθε παράβαση, πριν τους επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο είναι οι ΔΟΥ.

Η 5μελής σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι πριν από τον καταλογισμό προστίμου για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων θα πρέπει ο φορολογούμενος να κληθεί προς ακρόαση. Μάλιστα, δύο μέλη εξέφρασαν την άποψη ότι εφόσον οι καταλογιστικές πράξεις είναι διαφορετικές τότε θα πρέπει ο φορολογούμενος να καλείται σε εξηγήσεις αυτοτελώς για κάθε καταλογιστική πράξη, ακόμη και αν τα φορολογικά θέματα είναι συναφή μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τη μειοψηφία, αυτό είναι ζητούμενο προκειμένου ο φορολογούμενος να έχει επίγνωση των διαφορετικών συνεπειών που μπορεί να έχουν σε βάρος του οι παραβάσεις που του καταλογίζονται και συνεπώς να οργανώσει την υπεράσπισή του αναλόγως.

Κατόπιν αυτού, το ζήτημα παραπέμφθηκε προς κρίση στην 7μελή σύνθεση του ΣτΕ.

Στο ανώτατο δικαστήριο προσέφυγε εταιρεία στην οποία έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τη διαχειριστική περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 1998 επιβλήθηκε πρόστιμο 493.015 ευρώ για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που αφορούσαν σε τρία εικονικά τιμολόγια.

Η εταιρεία στην προσφυγή της υποστήριξε ότι πριν από την επιβολή του προστίμου δεν κλήθηκε σε ακρόαση προκειμένου να προβάλει τους ισχυρισμούς της και να καταθέσει τα απαραίτητα παραστατικά τα οποία, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι τα τιμολόγια δεν είναι εικονικά.