ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή στα κέρδη για την πλειονότητα των εισηγμένων

Επιστροφή στα κέρδη για την πλειονότητα των εισηγμένων

Χρειάσθηκαν ακριβώς 24 συνεχή τρίμηνα (6 χρόνια) για να ξαναπάρουν τη σκυτάλη της πλειοψηφίας οι κερδοφόρες εταιρείες έναντι των ζημιογόνων στο Χρηματιστήριο.

Το εύρος της εγχώριας ύφεσης που έπληξε τις εισηγμένες εταιρείες είχε ως αποτέλεσμα από το δ΄ τρίμηνο του 2010 μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2016 –δηλαδή για 72 συνεχόμενους μήνες– οι ζημιογόνες εισηγμένες παρέμειναν διπλάσιες σε αριθμό από τις κερδοφόρες.

Σε 179 εισηγμένες (ποσοστό 84,8% επί συνόλου 211 εισηγμένων) που ανακοίνωσαν ετήσια αποτελέσματα εντός της προθεσμίας (30 Απριλίου 2017) που είχε θέσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι 100 εταιρείες εμφάνισαν κέρδη και οι 79 παρουσίασαν ζημίες.

Σύμφωνα με την τελική επεξεργασία των ισολογισμών από την «Beta χρηματιστηριακή ΑΕΠΥ» και τον επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης Μάνο Χατζηδάκη, το σύνολο της καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας των εισηγμένων το 2016 ανήλθε σε 1,249 δισ. ευρώ από ζημίες 6,826 δισ. ευρώ το 2015. Εάν αφαιρέσουμε τις επιδόσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα (τράπεζες-ασφάλειες-επενδυτικές) το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται στα 2,008 δισ. ευρώ από κέρδη 1,013 δισ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις την παρελθούσα χρήση διαμορφώθηκαν στα 59,924 δισ. ευρώ από 61,452 δισ. ευρώ το 2015. Επίσης η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) για τις εισηγμένες το 2016 διαμορφώθηκε στα 8,348 δισ. ευρώ από 7,288 δισ. ευρώ το 2015.

Κερδισμένες το 2016 ήταν οι δύο εταιρείες διύλισης πετρελαίου, λόγω της μεγάλης αύξησης του περιθωρίου διύλισης και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης διακρίθηκαν οι εταιρείες με εξωστρέφεια, οι οποίες κατάφεραν να αφήσουν στην άκρη την ελληνική καχεξία και να εκμεταλλευθούν τις συνθήκες των ξένων αγορών. Αξιοσημείωτες είναι και οι επιδόσεις των εταιρειών που αναδιαρθρώθηκαν την τελευταία τριετία, μειώνοντας τα λειτουργικά και μη λειτουργικά κόστη τους ή προχώρησαν σε πωλήσεις συμμετοχών τους σε άλλες εταιρείες. Επίσης, υπήρξαν εταιρείες που εμφάνισαν έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη (υπεραξίες από μετοχές και συναλλαγματικές διαφορές).

Ταυτόχρονα είχαμε και χρεοκοπίες για πάνω από 10 εισηγμένες, οι οποίες αποχώρησαν από τον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας, αφού ξεκίνησε η εξυγίανση σε επιβαρυμένους κλάδους της οικονομίας από υπερδανεισμένους ομίλους.

Το συμπέρασμα των αποτελεσμάτων του 2016 –τουλάχιστον για τις εισηγμένες οι οποίες πρώτες δίνουν χρονικά την ετήσια εικόνα των επιδόσεών τους σε σύγκριση με την υπόλοιπη βιομηχανία– είναι ότι έμαθαν έπειτα από οκτώ χρόνια κρίσης να επιβιώνουν σε συνθήκες capital controls, ατελείωτων μηνών διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης, για να κλείσει η αξιολόγηση, υψηλής εταιρικής φορολογίας και κατάρρευσης του εγχωρίου εισοδήματος των καταναλωτών.

Οι διοικήσεις των εισηγμένων έμαθαν να δουλεύουν χωρίς τραπεζικά δάνεια, οι ανταγωνιστές τους έχουν λιγοστέψει ή έχουν χρεοκοπήσει και η συρρίκνωση της πίτας στους κλάδους που έχουν παρουσία δείχνει σημάδια κορεσμού. Aπό την άλλη πλευρά, η υψηλή εταιρική φορολογία στερεί τη δυνατότητα να εμφανίσουν υψηλότερη κερδοφορία. Είναι όμως προφανές ότι για τις συγκεκριμένες εταιρείες το μέλλον τούς ανήκει και προετοιμάζονται για ένα καλύτερο 2017 αν και εφόσον δεν ζήσουμε ξανά τις συνθήκες ασφυξίας του Ιουνίου του 2015. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι, αν συγκριθεί μόνο το γ΄ τρίμηνο του 2016 με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, οι περισσότερες εισηγμένες είχαν μεγάλη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους, γιατί θυμηθείτε ότι το γ΄ τρίμηνο του 2015 είχαμε το σοκ των capital controls που είχε επιδράσει αρνητικά στις εταιρείες.

Οι εισηγμένες εταιρείες ειδικά το β΄ εξάμηνο του 2015 προσαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε μια αδιανόητα δύσκολη συγκυρία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δείγμα των αυξημένων διοικητικών και επιχειρηματικών αντανακλαστικών που έχουν αναπτυχθεί μετά το 2008 λόγω της πολυετούς ύφεσης.