ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση εσόδων μέσω μείωσης ανεργίας αντί περικοπής συντάξεων

Αύξηση εσόδων μέσω μείωσης ανεργίας αντί περικοπής συντάξεων

Η μείωση της ανεργίας, σταδιακά, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2027 θα οδηγούσε σε ετήσια αύξηση των εσόδων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης κατά 800 εκατ. ευρώ κατά μέσον όρο, με αποτέλεσμα να αποτραπεί η μείωση των συντάξεων μέσω της περικοπής στις προσωπικές διαφορές. Αυτό εκτιμά σε μελέτη του ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Σάββας Ρομπόλης, ο οποίος συμμετέχει στον νεοπαγή Ομιλο για τα Κοινωνικά και Εργασιακά Δικαιώματα (ΟΚΕΔ), ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συγκροτήθηκε με στόχο την εκπόνηση μελετών και τη διατύπωση εναλλακτικών λύσεων στα καυτά προβλήματα της καθημερινότητας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την πρώτη μελέτη του ΟΚΕΔ, εάν η ανεργία από 23,5% (με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ) περιοριζόταν για παράδειγμα με τις κατάλληλες πολιτικές –την περίοδο 2017-2027– κατά 500.000 θέσεις πλήρους και σταθερής απασχόλησης, τότε τα έσοδα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 800 εκατ. ευρώ (μέσο όρο) τον χρόνο.

Σε όρους, για παράδειγμα, μιας στοχευμένης πολιτικής, εάν κατά το 2018 η οικονομική πολιτική είχε την επιλογή μιας γενναίας χρηματοδότησης της απασχόλησης, κυρίως σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, πέραν της πρόσθετης απασχόλησης που θα δημιουργήσει η διαδικασία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κατευθύνει σε αυτήν τη δράση ένα δισ. ευρώ, θα δημιουργούνταν επιπλέον 200.000 θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα έσοδα του ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές να αυξηθούν κατά 500 εκατ. ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυπτόταν ήδη από τον πρώτο χρόνο το μισό προϋπολογισθέν έλλειμμα του ασφαλιστικού για το 2017, πέραν των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στην ελληνική οικονομία από τις νέες επιπλέον θέσεις εργασίας λόγω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και της κατανάλωσης των πρώην ανέργων-νυν απασχολουμένων.

Οπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Ρομπόλης, βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτής της προοπτικής αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου εκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και στήριξης του στόχου της μείωσης της ανεργίας (15% περίπου το 2027).