ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Μειώνει την πρόβλεψη για ανάπτυξη – Στα 4 δισ. τα επιπλέον μέτρα (pdf)

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Μειώνει την πρόβλεψη για ανάπτυξη – Στα 4 δισ. τα επιπλέον μέτρα (pdf)

«Ψαλιδίζει» τις προβλέψεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε έκθεσή του, όπου αξιολογεί το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021, δηλαδή το νέο πολυετή προϋπολογισμό,

Όπως αποκαλύπτεται στην έκθεση αξιολόγησης, το μεσοπρόθεσμο -το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μαζί με τα προαπαιτούμενα- προβλέπει ανάπτυξη:

1,8% για το 2017
2,4% για το 2018
2,6% για το 2019
2,3% για το 2020
2,2% και το 2021.

Απαιτητικός στόχος το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα

Στην έκθεση αναφέρεται πως «ο στόχος που τίθεται στο ΜΠΔΣ 2018-2021 για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5% είναι ένας πολύ απαιτητικός στόχος. Η επίτευξη του στόχου, σε συνδυασμό με μεγέθυνση 2,4% σε μέσο ετήσιο ρυθμό, εξαρτάται δραστικά από τη συγκράτηση των δημοσίων δαπανών στα τρέχοντα επίπεδα και τη συνέχιση της υπερ-απόδοσης των δημοσίων εσόδων που καταγράφηκε από τις αρχές του 2016 και κατά τα τελευταία διαδοχικά τρίμηνα παρά την παρατεινόμενη αβεβαιότητα και τη σχετική στασιμότητα της οικονομικής δραστηριότητας» και προσθέτει πως  «είναι γεγονός ότι οι δημόσιες δαπάνες τα τελευταία έτη, στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, φαίνεται να έχουν καταστεί, σε απόλυτο σχεδόν βαθμό, μέγεθος ελεγχόμενο από την Κυβέρνηση. Ειδικά την τελευταία τριετία το επίπεδο των δαπανών παραμένει σχετικά σταθερό και ταυτόχρονα οι ετήσιες προβλέψεις, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις Εισηγητικές Εκθέσεις του Προϋπολογισμού, ουσιαστικά επαληθεύονται. Συνεπώς, ο στόχος για συγκράτηση των δαπανών στα τρέχοντα επίπεδα μπορεί να θεωρηθεί επιτεύξιμος».

Υπερ –απόδοση για το 2016

Όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεωρεί πως «η υπέρ-απόδοση για το έτος 2016 οφείλεται κυρίως στην αύξηση εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ), λόγω αυξημένης απόδοσης των άμεσων – έμμεσων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών» και θέτει το ερώτημα «εάν η υψηλή απόδοση των εσόδων θα διατηρηθεί τα επόμενα έτη: ποιο τμήμα, δηλαδή, του πρωτογενούς πλεονάσματος προέρχεται από φορολογικά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, τα οποία αναμένεται να επιφέρουν ανάλογη δημοσιονομική απόδοση και τα επόμενα έτη και αντίστοιχα, ποιο τμήμα προέρχεται από παρεμβάσεις εφάπαξ απόδοσης».

Καταλήγει δε στο συμπέρασμα πως «Εκτιμούμε ότι η πλειονότητα των μέτρων έχει μόνιμο χαρακτήρα και δύναται να αποδώσει εισπρακτικά ώστε να διατηρηθεί η θετική πορεία των δημοσίων εσόδων που επιτεύχθηκε το 2016».
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/