ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Πρωτογενές έλλειμμα σε ταμειακή βάση το α’ τετράμηνο του 2017

ΤτΕ: Πρωτογενές έλλειμμα σε ταμειακή βάση το α’ τετράμηνο του 2017

Ελλειμμα 188 εκατ. ευρώ , παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017, έναντι πλεονάσματος 205 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η ΤτΕ, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 13.468 εκατ. ευρώ, από 14.125 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 544 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 16.512 εκατ. ευρώ, από 14.902 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016.