ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποψη: Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα, προτεραιότητα για την ανάπτυξη

Αποψη: Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα, προτεραιότητα για την ανάπτυξη

Η ​​οκταετής περίοδος κρίσης προκάλεσε μεγάλες ανατροπές στη χώρα και την οικονομία, με πρωτοφανή συρρίκνωση του ΑΕΠ, επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, στασιμότητα, ύφεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσε βίαιη αναδιάρθρωση του ελληνικού επιχειρείν αναδεικνύοντας με απόλυτο τρόπο τις παθογένειες του προηγούμενου μοντέλου λειτουργίας της οικονομίας αλλά και τις ευκαιρίες που μπορεί να γεννήσει η κρίση.

Είναι απολύτως σαφές πλέον πως έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να υπάρξει εάν η οικονομία δεν επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά. Και δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χωρίς οικονομική εξωστρέφεια, επενδύσεις, άνοιγμα των επιχειρήσεων στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η Eurobank, από το 2009 και πριν ακόμα οι επιπτώσεις της κρίσης γίνουν απολύτως εμφανείς, επισήμανε την ανάγκη της οικονομικής μεταστροφής με πυρήνα την εξωστρέφεια. Ταυτόχρονα σχεδίασε μια συνολική στρατηγική εστιασμένη στην έμπρακτη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, αντιμετωπίζοντας τους πελάτες της ως εταίρους μιας συμμαχίας, ικανής να βοηθήσει τη χώρα να διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση της στον διεθνή ανταγωνισμό.

Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος είναι κομβικός σε δύο άξονες:

1. Στη χρηματοδοτική στήριξη υγιών επιχειρηματικών σχεδίων ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας.

2. Στη διαμόρφωση και προώθηση θεσμικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας στην προσπάθεια διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας και της ανταγωνιστικότητάς της.

Παρά τις δυσχερείς συνθήκες, η Eurobank συνέχισε καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης να χρηματοδοτεί τους πελάτες της, εκταμιεύοντας το 2016 περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ προς μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις.

Για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τις οποίες η διασφάλιση ρευστότητας με εύλογο κόστος είναι καίριας σημασίας, η τράπεζα εξασφάλισε μέσω της συνεργασίας της με διεθνείς οργανισμούς όπως EBRD, EIF, EIB, IFC, χρηματοδοτικούς πόρους άνω των 500 εκατ. ευρώ συνολικά, με σημαντικά μειωμένο επιτοκιακό κόστος και με κριτήρια την ικανότητά τους να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη θέση τους στις αγορές όπου συναλλάσσονται, καθώς και τη δημιουργία και διατήρηση ευκαιριών απασχόλησης για νέους.

Η βελτίωση των συνθηκών στην οικονομία με την επικείμενη ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκτιμάται ότι θα άρει τις αβεβαιότητες και θα επιτρέψει τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, την αναζωογόνηση των εξαγωγών και των επενδύσεων ιδίως σε κλάδους που η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία τροφίμων, τα αγροτικά προϊόντα, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας κ.ά.

Για την Eurobank η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα παραμένει απόλυτη προτεραιότητα. Για κάθε επιχειρηματική ευκαιρία, κάθε επιχειρηματική κίνηση με προοπτική, θα διοχετεύουμε διαρκώς περισσότερους πόρους, οικονομικούς αλλά και ανθρώπινους, στη διεύρυνση της συνεργασίας με τους πελάτες μας.

Πέραν της χρηματοδότησης όμως, οι ελληνικές επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσθετη ουσιαστική υποστήριξη για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις ενός ολοένα αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.

Αναγνωρίζοντας την περιορισμένη δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να αναζητήσουν διεξόδους στο εξωτερικό, η Eurobank ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με κεντρικό στόχο τη διασύνδεση των εγχώριων επιχειρήσεων με τις διεθνείς αγορές.

Σε υλοποίηση αυτού του στόχου σχεδιάσθηκε η πρωτοβουλία Go International σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς φορείς της χώρας, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2010-2013 πέντε επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό και μία διοργάνωση, πέρυσι, στην Αθήνα (Go In Athens). Οι διοργανώσεις αυτές έδωσαν την ευκαιρία συμμετοχής σε, συνολικά, 520 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να συναντήσουν 880 διεθνείς αγοραστές σε 7.650 Β2Β συναντήσεις, από τις οποίες προέκυψαν σημαντικές επιτυχείς συνεργασίες.

Η προσπάθεια συνεχίζεται φέτος στην Κρήτη, με τη διοργάνωση του Go In Crete, με μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής ήδη από την εγχώρια και από τις ξένες αγορές, στην οποία συμμετέχουν 55 διεθνείς αγοραστές από 22 χώρες και περί τους 110 Ελληνες εξαγωγείς. Ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος για ελληνικά προϊόντα είναι πως στο τριήμερο πρόγραμμα του Go In Crete έχουν ήδη προγραμματισθεί περίπου 2.400 συναντήσεις B2B μεταξύ των Ελλήνων εξαγωγέων και των ξένων αγοραστών.

Η παραπάνω πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Eurobank για τη διασύνδεση των ελληνικών επιχειρήσεων με τα μεγαλύτερα και αξιόπιστα δίκτυα διεθνούς εμπορίου, με βασικό εργαλείο μας το Εxportgate.gr, την πιο ολοκληρωμένη ελληνική ηλεκτρονική πύλη που προωθεί την επιχειρηματική δικτύωση περισσότερων από 1.500 ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Στο εξής, τα μέλη του Εxportgate.gr θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε ένα νέο διεθνές επιχειρηματικό ηλεκτρονικό δίκτυο, το Eurobank Trade Club, τα αποκλειστικά δικαιώματα του οποίου έχει εξασφαλίσει η τράπεζά μας για την Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω στρατηγικής συνεργασίας μας με τον μεγάλο ισπανικό όμιλο Santander. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές και κυπριακές εξαγωγικές εταιρείες, μέλη του Exportgate.gr, αποκτούν πρόσβαση και συμμετέχουν στο 1ο παγκόσμιο αξιόπιστο δίκτυο εταιρειών του διεθνούς εμπορίου, το οποίο εντός του 2017 αναμένεται να επεκταθεί σε 30 χώρες –από 21 σήμερα– και περιλαμβάνει πελάτες διεθνών τραπεζών (Santander, Nordea, Rabobank, Banco Popolare κ.ά.).

Επιπροσθέτως, η Eurobank εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο «Opportunity Network», το 1ο διεθνές ηλεκτρονικό δίκτυο συνάντησης επιχειρηματιών και επενδυτών για εμπορικές ή επενδυτικές συμφωνίες στους κλάδους των εισαγωγών/εξαγωγών, τουρισμού, Real Estate. Το δίκτυο αυτό απευθύνεται στις πιο δυναμικές τράπεζες ανά τον κόσμο, οι οποίες προσφέρουν στους κορυφαίους πελάτες τους πρόσβαση στην πλατφόρμα και ευκαιρίες για σημαντικές συμφωνίες.

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία και υπό την προϋπόθεση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της οικονομίας, η μόνη λύση για τη χώρα πρέπει να ξεκινάει από το επίπεδο της μικροοικονομίας, δηλαδή το πεδίο των επιχειρήσεων. Καμία πρόοδος δεν θα επιτευχθεί χωρίς ανάπτυξη. Και ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς υγιή επιχειρηματικότητα, βελτίωση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ευθύνη του τραπεζικού συστήματος είναι να στηρίξει τις ειλικρινείς προσπάθειες, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας, όλων δηλαδή των προϋποθέσεων που θα κάνουν και πάλι τη χώρα ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις και προσφέροντας ευημερία στην κοινωνία.

* Ο κ. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου είναι γενικός διευθυντής, επικεφαλής Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής Ομίλου, μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της Eurobank.