ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Από το brain drain να πάμε στο brain gain»

Στουρνάρας: «Από το brain drain να πάμε στο brain gain»

Την ανάγκη μετατροπής του brain drain σε brain gain, δηλαδή της ανάσχεσης της τάσης μετανάστευσης στο εξωτερικό των υψηλού μορφωτικού επιπέδου Ελλήνων, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα: «Σύνδεση ΑΕΙ, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον». Οπως τόνισε ο κ. Στουρνάρας, η συμβολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και στην απασχόληση μπορεί να ενισχυθεί με την αποτελεσματική σύνδεση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, δηλαδή των τριών πλευρών του «τριγώνου της γνώσης».

Ο ελληνικός ερευνητικός ιστός, παρόλο που έχει κατακτήσει υψηλές θέσεις στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κατάταξη, παραμένει ουσιαστικά αναξιοποίητος, τόσο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας όσο και για την αναστροφή του έντονου, κατά τα τελευταία χρόνια, μεταναστευτικού κύματος αξιόλογου ανθρώπινου κεφαλαίου. Είναι επομένως αναγκαία η αναδιάρθρωσή του. Για τον σκοπό αυτό, σημείωσε, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας θα πρέπει να κινηθεί στη λογική του οικονομικού μετασχηματισμού, υιοθετώντας πολιτικές διάχυσης της γνώσης και τεχνολογικής διαφοροποίησης, ώστε να δημιουργηθούν νέες παραγωγικές δυνατότητες σε πεδία με υψηλή δυναμική ανάπτυξης με στόχο την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.