ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά το οικονομικό κλίμα

Η αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά το οικονομικό κλίμα

Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο καταγράφει η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης ωστόσο να ενισχύεται για δεύτερο συνεχή μήνα. Στους υπόλοιπους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς, καταγράφεται σημαντική επιδείνωση προσδοκιών στη βιομηχανία και στις κατασκευές. Στις υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο οι προσδοκίες παρουσιάζουν βελτίωση, με τον ΙΟΒΕ να εκτιμά ότι τροφοδοτούνται καθοριστικά από τις σχετικές με τον τουρισμό δραστηριότητες. Οπως παρατηρεί ο ΙΟΒΕ, και τον Μάιο συνεχίζονται οι μικρές διακυμάνσεις του δείκτη που παρατηρούνται κατά τους τελευταίους μήνες, καθώς καθυστερούν τόσο οι κομβικές αποφάσεις που αφορούν την ολοκλήρωση της εκκρεμούς αξιολόγησης του προγράμματος όσο και η χαρτογράφηση της επόμενης ημέρας στη χρηματοδοτική σχέση της Ελλάδας με τους εταίρους-πιστωτές της. Αναλυτικότερα, οι επιμέρους τομείς της οικονομίας τον Μάιο καταγράφονται στην έρευνα του ΙΟΒΕ ως εξής:

• Στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες, αλλά και οι εκτιμήσεις
για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξασθενούν.

• Στις κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βαίνουν δυσμενέστερες, όπως και οι αντίστοιχες προβλέψεις για την απασχόληση.

• Στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται οριακά, όπως και σε μεγαλύτερο βαθμό οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους.

• Στις υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται ελαφρώς.

• Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, από τις μεταβλητές του δείκτη, σημειώνεται σε όλες άμβλυνση των δυσμενών προβλέψεων των νοικοκυριών, η οποία είναι οριακή για την οικονομική κατάστασή τους.