ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο αυξανόμενος κίνδυνος φτώχειας, απειλή για την οικονομία

01s10ftoxia_greece

Τις βαρύτατες συνέπειες του υψηλού ποσοστού νοικοκυριών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στη χώρα μας, στην οικονομία αλλά και την κοινωνική συνοχή καταγράφει στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο η Alpha Bank, με δεδομένο το γεγονός ότι στην Ελλάδα, το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) και ο δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος ήταν το 2016 από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, στρεβλώνει τη συναλλακτική διαδικασία, καθώς αυξάνεται το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνει δυσκολία στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών του εντός προθεσμίας, είτε αυτές αφορούν την εξυπηρέτηση δανείων είτε την πληρωμή παγίων λογαριασμών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για την υλική υστέρηση και τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών το 2016, το ποσοστό των φτωχών νοικοκυριών που δυσκολεύεται να αποπληρώσει έγκαιρα τις δόσεις των πιστωτικών καρτών και δανείων ανέρχεται σε 85%, τους πάγιους λογαριασμούς σε 62,3% και τα ενοίκια για την κατοικία ή τη δόση του στεγαστικού δανείου σε 63,4%.

Δεύτερον, θέτει σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους, εξασθενώντας τη δυνατότητα των νοικοκυριών να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ οδηγεί και σε συσσώρευση των εκκρεμών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.

Τρίτον, περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη αφού επιδεινώνει τη διαρροή του επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό (brain drain) που παρατηρείται τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα, τελικώς η χώρα να στερείται καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση και φορολογικά έσοδα.

Τέταρτον, οδηγεί στην υποεπένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο (under-investment in human capital) ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι μεγάλο μέρος των φτωχών νοικοκυριών αδυνατεί να χρηματοδοτήσει έξοδα σπουδών εκτός του τόπου κατοικίας.

Και πέμπτον, η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του ποσοστού φτώχειας, σε συνδυασμό με την ανεργία, μπορεί να διαταράξει την κοινωνική συνοχή.