ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε 2,7 δισ. το 2016

Το εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε 2,7 δισ. το 2016

Επιδεινώθηκε περαιτέρω η θέση των ελληνικών νοικοκυριών το 2016, καθώς μειώθηκαν τόσο το διαθέσιμο εισόδημά τους όσο και η κατανάλωση και η αποταμίευση, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα που διαμόρφωσε η πρόσφατη αναθεώρηση των στοιχείων της Στατιστικής Αρχής για το ΑΕΠ του προηγούμενου χρόνου, σύμφωνα με την οποία το 2016 ήταν χρονιά ύφεσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων, που δημοσίευσε χθες η Στατιστική Αρχή, το 2016 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2015, από 116,7 δισ. ευρώ σε 114 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώνεται συνεχώς από το 2010. Από το 2010 έως το 2013 η μείωση ήταν της τάξης του 8%, στη συνέχεια, το 2014, δηλαδή τη χρονιά που η χώρα φάνηκε να βγαίνει από την κρίση –για να ξαναγυρίσει σ’ αυτήν γρήγορα το 2015, μετά τις εκλογές–, η πτώση περιορίστηκε σε ποσοστό κάτω από 1%, το 2015 ο ρυθμός μείωσης ανέβηκε πάλι κοντά στο 4%, για να υποχωρήσει το 2016 στο 2,3%.

Επίσης, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 1% το 2016 σε σύγκριση με το 2015, από 123 δισ. ευρώ σε 121,7 δισ ευρώ. Και εδώ η πτώση είναι συνεχής από το 2010 με αυξομειώσεις στους ρυθμούς. Η μεγαλύτερη πτώση της καταναλωτικής δαπάνης σημειώθηκε τη διετία 2011-2012, όταν κυμάνθηκε κοντά στο 8%. Εξάλλου, η ακαθάριστη αποταμίευση ως ποσοστό του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος μειώθηκε το 2016 κατά 6,8% έναντι μείωσης 5,4% το 2015. Οι αρνητικοί ρυθμοί στις αποταμιεύσεις ξεκίνησαν το 2012, ενώ και στον δείκτη αυτό υπήρξε μια συγκράτηση το 2014, που ανατράπηκε τον επόμενο χρόνο.

Στο ίδιο δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρεται ότι το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,2% το 2016, έναντι 15,2% το 2015.