ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση 3,8% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο

Μείωση 3,8% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο

Μείωση 3,8% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Σεπτέμβριο εφέτος, καθώς υπήρξε μείωση της αξίας των εισαγωγών και αύξηση της αξίας των εξαγωγών.

Στο τέλος του 9μήνου, το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζει αύξηση 18,4%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.747,1 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2017 έναντι 3.755,5 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2016, παρουσιάζοντας μείωση 0,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 75,1 εκατ. ευρώ ή 2,6%, χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 49,5 εκατ. ευρώ, ή 1,7%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.421,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.377,5 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 1,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 30,5 εκατ. ευρώ ή 1,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 19,0 εκατ. ευρώ ή 1,1%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.325,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.378,0 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 3,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 44,6 εκατ. ευρώ ή 3,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 30,5 εκατ. ευρώ ή 2,5%).

Το διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2017, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 37.240,0 εκατ. ευρώ έναντι 32.222,9 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 15,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.504,8 εκατ. ευρώ ή 9,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.534,5 εκατ. ευρώ ή 6,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 21.111,0 εκατ. ευρώ έναντι 18.597,4 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 13,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 886,2 εκατ. ευρώ ή 6,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 890,9 εκατ. ευρώ ή 6,5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 16.129,0 εκατ. ευρώ έναντι 13.625,5 εκατ. ευρώ το 9μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 18,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.618,6 εκατ. ευρώ ή 13,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 643,6 εκατ. ευρώ ή 5,9%).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ