ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

YΠΟΙΚ: μικρότερες οι δαπάνες για τόκους του χρέους

YΠΟΙΚ: μικρότερες οι δαπάνες για τόκους του χρέους

Μειωμένες σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών ότι θα είναι οι δαπάνες τόκων της περιόδου 2021-2026, αποδίδοντας το σφάλμα σε χρησιμοποίηση παλαιών στοιχείων, του τέλους του 2013.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού αναγνώρισε, με ανακοίνωσή του, ότι δεν έλαβε υπ’ όψιν του πρόσφατες ελαφρύνσεις (καθώς δεν είχαν τεθεί στη διάθεσή του), αλλά επισήμανε ότι η ουσία της θέσης του δεν αλλάζει: «Αν δεν προκύψουν μακροπρόθεσμες ελαφρύνσεις και ρυθμίσεις ικανές να απεγκλωβίσουν το ελληνικό κράτος από τις παγίδες που επιφέρει το υψηλό χρέος, μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά του τίθεται υπό σοβαρή διακινδύνευση ή ακόμη δεν είναι εφικτή».

Αλλωστε, και το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι «σε κάθε περίπτωση, ο υπολογισμός των τόκων, στο μέτρο που το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού έχει ακόμη κυμαινόμενο επιτόκιο, εξαρτάται προφανώς από τη μέθοδο πρόβλεψης των επιτοκίων. Κατά συνέπεια, σε τόσο μακρινές περιόδους η πιθανότητα σοβαρών αποκλίσεων είναι μεγάλη. Συνεπώς ο υπολογισμός αυτός επιβάλλεται να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα».

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο επικαλείται εκτιμήσεις του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, οι τόκοι για την περίοδο 2021-2026 θα είναι μειωμένοι από 24% έως και 36% σε σχέση με όσα αναφέρονται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους.

Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ισχύουν πλέον τα δεδομένα που ίσχυαν στο τέλος του 2013, όταν το χρέος είχε σε ποσοστό 80% κυμαινόμενα επιτόκια, τα επιτόκια ήταν πολύ υψηλότερα και δεν είχαν εφαρμοστεί τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, σημειώνει το υπουργείο.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού είχε αναφέρει προχθές στην τριμηνιαία έκθεσή του ότι οι τόκοι της περιόδου 2021-2026 θα ήταν 84,2 δισ. ευρώ, αλλά οι εκτιμήσεις του ΟΔΔΗΧ τοποθετούν το ποσό στα 64,2 δισ. ευρώ, ήτοι 24% χαμηλότερα σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο, το οποίο ενσωματώνει στις εκτιμήσεις του και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Το σενάριο αυτό προβλέπει αναχρηματοδότηση του χρέους με επιτόκια αγοράς, αλλά και διευθέτηση των αναβαλλόμενων τόκων (της περιόδου 2012-13, για την οποία μας δόθηκε δεκαετής χαριστική περίοδος) με νέο δάνειο.

Αλλο σενάριο, μάλλον θεωρητικό, τοποθετεί το ποσό ακόμη πιο χαμηλά, στα 53,6 δισ. ευρώ, ήτοι 36% χαμηλότερα και βασίζεται στην παραδοχή ότι δεν θα υπάρξει αναχρηματοδότηση με τα (υψηλά) επιτόκια αγοράς, αλλά και ότι δεν θα διευθετηθούν οι αναβαλλόμενοι τόκοι με νέο δάνειο.

Το υπουργείο Οικονομικών επισήμανε πως σέβεται απόλυτα την ανεξαρτησία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους και δεν συνηθίζει να σχολιάζει τις εκθέσεις του, αλλά όφειλε να αποκαταστήσει την πραγματικότητα.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού σημείωσε ότι «αποδεχόμαστε την κριτική» και τόνισε ότι ενόψει της διαπραγμάτευσης για το χρέος «απαιτείται να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον συναίνεσης και σύμπραξης όλων των δυνάμεων». Αυτή είναι και η ουσία της θέσης του Γραφείου, συμπλήρωσε.