ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΑΣ καλείται να επιστρέψει κρατικές ενισχύσεις 55 εκατ.

Η ΕΑΣ καλείται να επιστρέψει κρατικές ενισχύσεις 55 εκατ.

Kρατικές ενισχύσεις ύψους 55 εκατ. ευρώ καλείται να επιστρέψει ο όμιλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) στο ελληνικό Δημόσιο. Και καθώς κάτι τέτοιο δεν θεωρείται εφικτό, δεδομένης της τραγικής οικονομικής κατάστασης του ομίλου, αναμένεται να μπει λουκέτο στην «πολιτική» ή «μη στρατιωτική» ΕΑΣ.

Η διαταγή ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων αφορά στις μη στρατιωτικές δραστηριότητες του ομίλου. Συνολικά η κρατική ενίσχυση κατά την περίοδο 2004-2011 ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 942 εκατ. δόθηκαν με τη μορφή εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια της επιχείρησης και τα υπόλοιπα 168 εκατ. με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης.

Η Κομισιόν αναγνώρισε ότι οι ενισχύσεις στην πλειονότητά τους αφορούσαν σε δραστηριότητες αμυντικής βιομηχανίας και, ως συνέπεια, δεν μπορούν να ελεγχθούν ως αθέμιτη κρατική ενίσχυση. «Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης κεφαλαίου και των κρατικών εγγυήσεων», αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν, «στήριξε τη στρατιωτική παραγωγή της ΕΑΣ και αφορούσε αποκλειστικά προϊόντα απαραίτητα για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Ελλάδας». Θεωρητικά, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η υπόθεση έπεσε στα «μαλακά». Στην πράξη όμως οι φορολογούμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν τις υψηλές ζημίες, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, του ομίλου ΕΑΣ.

Η χώρα έχει αποφασίσει να διατηρήσει εν λειτουργία την αμυντική ΕΑΣ και να εκκαθαρίσει τη μη στρατιωτική ΕΑΣ. «Η Ελλάδα έχει πράγματι διασπάσει την προηγούμενη οντότητα της ΕΑΣ σε μια εταιρεία για τα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα και σε χωριστή εταιρεία για τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες», αναφέρει η Κομισιόν. Η τελευταία ευθύνεται για την επιστροφή της παράνομης ενίσχυσης και αυτή πρόκειται να εκκαθαριστεί.

Αλλά και η «στρατιωτική» ΕΑΣ βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση, δεδομένου ότι η δραστηριότητά της έχει μειωθεί δραστικά (8 εκατ. έσοδα το 2016) και έχει αρνητική καθαρή θέση.