ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν οι εργαζόμενοι υψηλών δεξιοτήτων λόγω της μετανάστευσης

Μειώθηκαν οι εργαζόμενοι υψηλών δεξιοτήτων λόγω της μετανάστευσης

Τη μείωση των εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων στην Ελλάδα της κρίσης, κυρίως λόγω της μετανάστευσης ατόμων με υψηλή εξειδίκευση στο εξωτερικό, και την οριακή αύξηση των εργαζομένων μεσαίων δεξιοτήτων σε κλάδους που παρά τη σφοδρότητα της ύφεσης επηρεάστηκαν θετικά από εξωγενείς παράγοντες, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του, με αφορμή την «πόλωση» στην απασχόληση που καταγράφεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος επισημαίνει πως σε παγκόσμιο επίπεδο, η «πόλωση» της απασχόλησης ενισχύει την ανισότητα καθώς μειώνεται η ζήτηση για δουλειές με μεσαίους σχετικά μισθούς και αυξάνεται η ζήτηση για δουλειές πνευματικού (με υψηλές αμοιβές) ή χειρωνακτικού (με χαμηλές αμοιβές) χαρακτήρα. Βέβαια, στην Ελλάδα, η ύφεση είχε ως κύριο αποτέλεσμα τη μείωση των εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων παντού (που σχετίζονται και με την έξαρση και του φαινομένου της μετανάστευσης των υψηλών εξειδικεύσεων στο εξωτερικό – brain drain) και την οριακή αύξηση των μεσαίων δεξιοτήτων στους κλάδους που επηρεάστηκαν θετικά από εξωγενείς παράγοντες (αντισταθμίζοντας την πτώση που θα υπήρχε λόγω της τεράστιας ύφεσης). Καταγράφηκε, δηλαδή, πόλωση προς την αντίθετη κατεύθυνση λόγω της σφοδρότητας της ύφεσης και των διαρθρωτικών παραγόντων που ευνόησαν τη δραστηριότητα σε ορισμένους κλάδους, αν και η μεταποίηση (κλάδος χαμηλότερης πόλωσης) υπέστη πολύ μικρότερες απώλειες από άλλους κλάδους στις υψηλές δεξιότητες. Ακόμη και πριν από την κρίση άλλωστε, κατά την τελευταία 20ετία, παρατηρείται μεν το φαινόμενο μείωσης εργαζομένων μεσαίων δεξιοτήτων, σε μικρότερο όμως βαθμό απ’ ό,τι διεθνώς, αφού οι υπηρεσίες, και ιδίως ο τουρισμός και το εμπόριο, όχι μόνο κατέγραψαν πόλωση προς την αντίστροφη κατεύθυνση, αλλά έχουν και πολύ μεγαλύτερο μέγεθος απ’ ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ανάκαμψη της απασχόλησης σύμφωνα με τον ΣΕΒ, έχει μεικτά χαρακτηριστικά. Είναι ταχύτερη απ’ ό,τι θα ήταν χωρίς την επίδραση των εξωγενών παραγόντων αλλά ταυτόχρονα όχι τόσο ταχεία όσο απαιτείται, διότι υπάρχει ζήτημα αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Και αυτό, καθώς άλλαξε βίαια το παραγωγικό πρότυπο, με χιλιάδες λουκέτα.

Ο Σύνδεσμος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας ότι χωρίς επανακατάρτιση και ανάπτυξη χιλιάδες άνεργοι θα δυσκολευτούν να βρουν δουλειά. Την πλέον προβληματική ομάδα αποτελούν οι 360.000 που είναι άνεργοι πάνω από τέσσερα χρόνια. Οσον αφορά τις επιπτώσεις στην άσκηση πολιτικής ενόψει και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, ο ΣΕΒ θεωρεί πως η πόλωση της απασχόλησης απαιτεί να συνεχισθεί η έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ανθρώπων, ώστε να αποκτήσουν υψηλές δεξιότητες που να αντιστοιχούν στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.