ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαγική εικόνα η υπέρβαση εσόδων κατά 326 εκατ. ευρώ

Μαγική εικόνα η υπέρβαση εσόδων κατά 326 εκατ. ευρώ

Εντός στόχων και ακόμη καλύτερα εμφανίζονται πλέον τα μεγέθη του προϋπολογισμού του 2017 στους πίνακες εκτέλεσής του για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, με την υστέρηση των εσόδων 2,8 δισ. ευρώ των προσωρινών στοιχείων να έχει αντικατασταθεί με υπέρβαση 326 εκατ. ευρώ.

Το «θαύμα» έγινε όχι επειδή εισέρρευσαν ξαφνικά πάνω από 3 δισ. έσοδα στα ταμεία του Δημοσίου, αλλά επειδή αναθεωρήθηκαν οι στόχοι του, ώστε να προσαρμοστούν στις εκτιμήσεις του μόλις κατατεθέντος προϋπολογισμού του 2018.

Είναι μια πάγια τακτική προσαρμογής στην πραγματικότητα, που ακολουθείται κάθε χρόνο τέτοια εποχή όταν κατατίθεται ο νέος προϋπολογισμός.

Ετσι, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στα 40.572 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 326 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39.243 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 325 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου.

Αντίστοιχα, στις δαπάνες επιβεβαιώνεται η συγκράτηση που συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του υπερπλεονάσματος. Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38.449 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.165 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38.449 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.165 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες που αφορούν επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 64 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 115 εκατ. ευρώ, τους αποδιδόμενους πόρους κατά 159 εκατ. ευρώ και τα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας κατά 51 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι μειωμένες κατά 1.814 εκατ. ευρώ είναι οι δαπάνες και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Μειωμένες στο μισό σχεδόν είναι και οι δαπάνες του ΠΔΕ. Διαμορφώθηκαν σε 1.979 εκατ. ευρώ, έχοντας καταγράψει υστέρηση 1.087 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου εμφανίζει πλεόνασμα 145 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2.434 εκατ. ευρώ (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το αντίστοιχο διάστημα του 2017). Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5.331 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 2.752 εκατ. ευρώ.