ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» προστίμων για τις υποθέσεις πριν από το 2014

«Κούρεμα» προστίμων για τις υποθέσεις πριν από το 2014

Τη μείωση των προστίμων για τις παλαιές υποθέσεις, προ του 2014, ακόμα και αυτές που εκκρεμούν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και στα διοικητικά δικαστήρια, προβλέπει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα επιστραφούν πρόστιμα σε όσους έχουν ελεγχθεί. Το «κούρεμα» αφορά υποθέσεις ελέγχων που θα διενεργηθούν ή βρίσκονται σε εξέλιξη και όσους έχουν προσφύγει.

Με βάση τη νομοθεσία, τα πρόστιμα από το 120% του κύριου φόρου μπορεί να μειωθούν σημαντικά και να φθάσουν κατά ανώτατο όριο στο 50% του κύριου φόρου. Οπως προκύπτει από την απόφαση, και με στόχο την κατανόηση του τρόπου υπολογισμού των νέων προστίμων, παρατίθενται τα παρακάτω παραδείγματα.

1. Εστω ότι στις 15 Ιανουαρίου 2018 εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου για περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, για τη χρήση του 2012, η προθεσμία υποβολής της οποίας έληξε στα τέλη Αυγούστου του 2013 και με την πράξη αυτή προκύπτει φόρος εισοδήματος 1.000 ευρώ. Προκειμένου να βρεθεί το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο φορολογούμενος, πρέπει να γίνουν οι εξής υπολογισμοί ώστε να προκύψει η επιεικέστερη μεταχείριση:

α) Ποσοστό πρόσθετου φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης: 53 μήνες x 2,5% = 132,5%, το οποίο περιορίζεται στα ανώτατο όριο των προστίμων, δηλαδή σε 120%. Επομένως το ποσό του πρόσθετου φόρου ανέρχεται σε: 1.000 x 120% = 1.200 ευρώ.

β) Ποσοστό προστίμου υπολογιζομένου από 01.01.2014 έως 15.01.2018 (πρόστιμο 50% συν τόκος) 857,70 ευρώ.

γ) Από τη σύγκριση μεταξύ των ανωτέρω προκύπτει ότι, λόγω μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα επιβληθεί το πρόστιμο των 857,70 ευρώ, ως επιεικέστερη κύρωση.

2. Εστω ότι στις 15 Ιανουαρίου 2018 εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για περίπτωση υποβολής ανακριβούς περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, περιόδου Ιουλίου 2013, η προθεσμία υποβολής της οποίας έληγε τον Αύγουστο του 2013 και προκύπτει διαφορά φόρου 2.000 ευρώ. Προκειμένου να βρεθεί το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο φορολογούμενος, πρέπει να γίνουν οι εξής υπολογισμοί ώστε να προκύψει η επιεικέστερη μεταχείριση:

α) Ποσοστό πρόσθετου φόρου λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ:
53 μήνες x 3% = 159%, το οποίο περιορίζεται στα ανώτατο όριο των προστίμων, δηλαδή σε 120%, και επομένως το ποσό του πρόσθετου φόρου ανέρχεται σε 2.000 x 120% = 2.400 ευρώ.

β) Ποσοστό προστίμου σύμφωνα με τις ευνοϊκότερες νεότερες ρυθμίσεις 1.715,40 ευρώ.  

γ) Από τη σύγκριση μεταξύ των ανωτέρω προκύπτει ότι, λόγω υποβολής ανακριβούς περιοδικής δήλωσης ΦΠA, θα επιβληθεί το πρόστιμο των 1.715,40 ευρώ, ως επιεικέστερη κύρωση.

3. Εστω ότι στις 15 Ιανουαρίου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΜΥ για περίπτωση μη υποβολής προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ, μηνός Φεβρουαρίου 2013, η προθεσμία υποβολής της οποίας έληγε στις 28.03.2013 και με την πράξη αυτή προκύπτει φόρος 1.000 ευρώ.

α) Με το παλαιό καθεστώς ο πρόσθετος φόρος έφθανε στα 1.200 ευρώ.

β) Με το ευνοϊκότερο καθεστώς ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στα 865 ευρώ.

γ) Από τη σύγκριση μεταξύ των ανωτέρω προκύπτει ότι λόγω μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου θα επιβληθεί το πρόστιμο των 865 ευρώ, ως επιεικέστερη κύρωση.