ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολυνομοσχέδιο: Μπαίνει «φρένο» σε μονιμοποιήσεις συμβασιούχων

polynomoschedio-mpainei-freno-se-monimopoiiseis-symvasioychon-2226812

Με διάταξη του πολυνομοσχεδίου, μπαίνει «φρένο» σε ενδεχόμενη μονιμοποίηση συμβασιούχων στο Δημόσιο διά της πλαγίας οδού.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «απαγορεύεται η μετατροπή των εργασιακών σχέσεων του έκτακτου προσωπικού, που προσλαμβάνεται με σχέση ορισμένης διάρκειας σε φορείς του δημοσίου τομέα από ανάδοχο εταιρεία, σε συμβάσεις αόριστης διάρκειας. Οι προσλήψεις διενεργούνται τηρουμένων των ισχυόντων κανόνων για τις προκηρύξεις». Οπως εξηγούν στην «Κ» αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, η συγκεκριμένη διάταξη αφορά συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες συνήφθησαν σε δημόσιους φορείς (επί παραδείγματι σε νοσοκομεία με εταιρείες καθαρισμού) και διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει μονιμοποίηση των συγκεκριμένων υπαλλήλων.

Κατά τα λοιπά, ως προς την επιλογή των νέων προϊσταμένων, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι η όλη διαδικασία, δηλαδή η επιλογή και η τοποθέτησή τους, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριμήνου από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων. Ως προς τους νέους ειδικούς και τομεακούς γραμματείς και τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις, η πλήρωση όλων των θέσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, ενώ η «συνύπαρξη» νυν και νέων γραμματέων δεν θα μπορεί να ξεπερνά τους τρεις μήνες. «Οι κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος υπηρετούντες γενικοί γραμματείς και οι αναπληρωτές τους εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την παύση τους με απόφαση του πρωθυπουργού που πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την τοποθέτηση των επιλεγμένων. Σε περίπτωση κένωσης θέσης γενικού γραμματέα ή αναπληρωτή του πριν από την ολοκλήρωση της επιλογής», αυτή καλύπτεται από τους νυν υπηρετούντες μέχρι την παύση τους ή την κατάργηση της θέσης.

Τέλος, ως προς το «καυτό» θέμα των συμβασιούχων, στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται ότι ο μέσος όρος τους για το 2018 θα πρέπει να συμπίπτει με τον μέσο όρο του 2016, δηλαδή ο αριθμός τους θα πρέπει να κυμανθεί στις 47.584. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο μέγιστος αριθμός συμβασιούχων αναμένεται να σημειωθεί τον Μάρτιο (50.356) και τον Ιούνιο (49.866).

Από τον συνολικό αριθμό των συμβασιούχων εξαιρούνται όσοι καλύπτουν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες, όσοι σχετίζονται με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό καθώς και όσοι καλύπτουν ανάγκες που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές.