ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε μισθωτούς που δεν πληρώνονται

oaed2

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λήψη επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για χιλιάδες εγκλωβισμένους εργαζομένους που παραμένουν απλήρωτοι σε επιχειρήσεις, προβλέπει εγκύκλιος του ΟΑΕΔ, σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου που πέρασε τον Σεπτέμβριο από τη Βουλή.

Βασική προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας απόδοσης επιδόματος ανεργίας από τον Οργανισμό είναι η υποβολή, από πλευράς του μισθωτού, εξωδίκου ή αγωγής ώστε να θεωρηθεί απόλυση η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του.

Η επιδότηση είναι δύο ταχυτήτων, άμεση με βάση το εξώδικο ή την αγωγή, ή εκ των υστέρων και αναδρομική μετά την τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Στην πρώτη περίπτωση, βέβαια, ελλοχεύει ο κίνδυνος επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που το δικαστήριο δεν δικαιώσει τον εργαζόμενο. Το πώς θα καταβληθεί το επίδομα, άμεσα ή μετά την τελεσίδικη απόφαση, το αποφασίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος, με υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να κατατεθεί παράλληλα με την αίτηση. Οπως προκύπτει από την εγκύκλιο, επιδότηση ανεργίας μπορούν να λάβουν και όσοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.

Αναλυτικά, ο εργαζόμενος μπορεί να επιδοτηθεί εφόσον υποβάλει αίτηση στον ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από την επίδοση στον εργοδότη του εξωδίκου ή της αγωγής. Προσοχή: Χρήση της διάταξης μπορούν να κάνουν όσοι υποβάλουν ή έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής επιδότησης από 13/09/2017 και εξής. Βέβαια, η επίδοση του εξωδίκου ή της αγωγής μπορεί να είναι προγενέστερη αρκεί να μην έχει παρέλθει το 60ήμερο έως την υποβολή της αίτησης. Ο ΟΑΕΔ προβαίνει σε έκδοση δελτίου ανεργίας και δίνει επίδομα:

Α. Αμεσα με εξώδικο ή αγωγή. Πρόκειται για πρόδρομη υπό αίρεση επιδότηση, εφόσον χορηγείται πριν αποδειχθεί η καταγγελία της σύμβασης. Εργοδότης και εργαζόμενος στην περίπτωση εξώδικης δήλωσης, ή μόνο ο εργαζόμενος σε περίπτωση αγωγής, έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν στον ΟΑΕΔ αντίγραφο της τελεσίδικης απόφασης εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμο 300 ευρώ. Στην περίπτωση δε που δεν αναγνωριστεί από το δικαστήριο μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου, η επιδότηση ανακαλείται και καταλογίζεται ως χρέος το σύνολο των καταβληθέντων επιδομάτων.

Β. Αναδρομικά, αφού η καταγγελία της σύμβασης αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ο ασφαλισμένος υποβάλλει αγωγή στον εργοδότη και αίτηση στον ΟΑΕΔ. Εφόσον δικαιωθεί στο δικαστήριο, ο ασφαλισμένος θα λάβει αναδρομικά το σύνολο της επιδότησης.