ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρή αύξηση του ΑΕΠ παρά τη μείωση της ανεργίας

mikri-ayxisi-toy-aep-para-ti-meiosi-tis-anergias-2234579

Το φαινομενικά παράδοξο αποτέλεσμα της καλύτερης του αναμενομένου πορείας του ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας κατά το 2017 και της χειρότερης του αναμενομένου πορείας του πραγματικού ΑΕΠ αναδεικνύει η Eurobank στην εβδομαδιαία οικονομική της ανάλυση (7 ημέρες Οικονομία).

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται, το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας παρέμεινε σταθερό στο 20,9% για τρίτο συνεχή μήνα τον Νοέμβριο 2017 (20,9%), ενώ η επίδοση για το σύνολο του έτους είναι καλύτερη του αναμενομένου. Επί παραδείγματι, η εκτίμηση στην εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017 ήταν 22,6% (21,7% σύμφωνα με την αντίστοιχη έκθεση του 2018). Επιπροσθέτως, για το ίδιο έτος, η πρόβλεψη για τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης αναθεωρήθηκε επί τα χείρω στο 1,6% (έκθεση προϋπολογισμού 2018) από 2,7% σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2017. Το προαναφερθέν φαινομενικά παράδοξο αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Eurobank, αποδεικνύει ότι για την καλύτερη αξιολόγηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας θα πρέπει, εκτός του ποσοστού ανεργίας, να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται και άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές όπως η απασχόληση (παράλληλα με τη σύνθεση της μεταβολής της) και πρωτίστως η παραγωγικότητα της εργασίας σε όρους απασχολούμενων ατόμων και σε όρους ωρών εργασίας.

Η απασχόληση ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,6% ή 94,1 χιλ. άτομα τον Νοέμβριο 2017. Το αντίστοιχο μέγεθος για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017 ήταν 2,2% ή 79,4 χιλ. άτομα. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε στα 3,761 εκατ. άτομα τον Νοέμβριο 2017 παρουσιάζοντας ετήσια ενίσχυση της τάξης του 2,6% ή 94,1 χιλ. ατόμων. Για το σύνολο του 11μήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017, η μέση (ανά μήνα) ετήσια μεταβολή της απασχόλησης ήταν 2,2% ή 79,4 χιλ. άτομα, προσεγγιστικά ίση με το αντίστοιχο μέγεθος πέρυσι.

Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε στα 995,9 χιλ. άτομα τον Νοέμβριο 2017 καταγράφοντας ετήσια μείωση -10,7% ή -119,4 χιλ. άτομα.