ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολύ μεγάλη η προστιθέμενη αξία της μεταποίησης στην οικονομία

poly-megali-i-prostithemeni-axia-tis-metapoiisis-stin-oikonomia-2236876

Την υψηλή παραγωγικότητα της ελληνικής μεταποίησης, σε σύγκριση με άλλους τομείς της εγχώρια οικονομίας, καταγράφει μελέτη του ΙΟΒΕ για τη βιομηχανία. Οπως σημειώνεται στη μελέτη, οι καλύτερες επιδόσεις εντοπίζονται κυρίως στις μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις, ωστόσο και συνολικά η εικόνα είναι θετική. Ακόμα και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και ενώ οι επενδύσεις στο σύνολο της οικονομίας είχαν φθίνουσα πορεία, οι επενδύσεις – απασχολούμενοι στη μεταποίηση κατέγραψαν ήπια άνοδο.

Στο πλαίσιο της μελέτης εκτιμήθηκε το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της μεταποίησης στην Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Προσδιορίστηκαν έτσι οι άμεσες επιδράσεις της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία αλλά και οι έμμεσες, που προκύπτουν σε άλλους τομείς της οικονομίας, καθώς και οι προκαλούμενες, που σχετίζονται δηλαδή με τα εισοδήματα τα οποία η μεταποίηση δημιουργεί. Σύμφωνα λοιπόν με την μελέτη:

• Το 31% του ελληνικού ΑΕΠ οφείλεται άμεσα ή έμμεσα στη μεταποίηση (περίπου 55 δισ. ευρώ).

• Για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης, στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας προστίθενται συνολικά 3,1 ευρώ.

• Το 31,3% της απασχόλησης στην Ελλάδα προκαλείται από το προϊόν της μεταποίησης (1,24 εκατομμύρια απασχολούμενοι).

• Για κάθε 1 εκατομμύριο κύκλου εργασιών της μεταποίησης, στην απασχόληση της Ελλάδας προστίθενται συνολικά 22 θέσεις εργασίας.

• Για κάθε θέση εργασίας στη μεταποίηση δημιουργούνται συνολικά στην οικονομία 3,5 θέσεις.

• Το συνολικό κοινωνικό προϊόν της μεταποίησης (μισθοί, φόροι, εισφορές, σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) υπερβαίνει τα 31,6 δισ. ευρώ.

• Για κάθε 1 ευρώ κύκλου εργασιών της μεταποίησης, στο κοινωνικό προϊόν της ελληνικής οικονομίας προστίθενται συνολικά 0,6 ευρώ.

• Τέλος, πάνω από 250.000 θέσεις εργασίας στο χονδρικό και το λιανικό εμπόριο και 150.000 στον πρωτογενή τομέα χρηματοδοτούνται ουσιαστικά από το προϊόν της μεταποίησης.

Αν και γενικά η χώρα υστερεί σε ό,τι αφορά την καινοτομία και τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), ωστόσο στην ελληνική μεταποίηση οι δαπάνες Ε&Α ανά απασχολούμενο είναι τέσσερις φορές περισσότερες σε σύγκριση με το σύνολο της ελληνικής οικονομίας (545 ευρώ ανά εργαζόμενο, έναντι 141 στο σύνολο της οικονομίας). Αλλά και σε όρους καινοτομίας, ευρύτερα ποσοστά επιχειρήσεων από τη μεταποίηση φαίνεται να συνεισφέρουν με καινοτομία προϊόντος και διεργασίας σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας.

Ως προς τις εξαγωγές, η αξία των προϊόντων της μεταποίησης την τελευταία 5ετία άγγιξαν κατά μέσον όρο τα 23,2 δισ. ευρώ ετησίως, με υψηλότερη επίδοση διαχρονικά το 2013, όταν και ξεπέρασαν τα 24 δισ. ευρώ.