ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 20,8% ολοκλήρωσε το 2017 η ανεργία

Στο 20,8% ολοκλήρωσε το 2017 η ανεργία

Στο 20,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας τον περασμένο Δεκέμβριο, έναντι 23,4% το αντίστοιχο διάστημα το 2016. Επίσης, καταγράφηκε μικρή μείωση της τάξεως του 0,2% από τον Νοέμβριο (21%) του 2017.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού που δημοσίευσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 989.199 άτομα και μειώθηκαν κατά 127.352 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 (μείωση 11,4%) και κατά 6.978 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017 (μείωση 0,7%).

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.760.399 άτομα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 107.687 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 (αύξηση 2,9%) και κατά 8.378 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017 (αύξηση 0,2%).

Υψηλά στις γυναίκες

Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκε κατά 12.702 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 (μείωση 0,4%) και κατά 4.088 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017 (μείωση 0,1%). Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, παρότι σημείωσε σχετική μείωση σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016. Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 25,8% τον Δεκέμβριο του 2017 έναντι 27,9% το ίδιο διάστημα ένα χρόνο πριν και 28,1% το 2015. Ωστόσο, παρά τη μείωση αυτή, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών συνεχίζει να κινείται σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες, το οποίο διαμορφώθηκε πέρυσι στο 16,9% και στο 19,8% τον Δεκέμβριο του 2016. Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά εξακολουθούν να καταγράφονται στις ομάδες 15-24 και 25-34 ετών. Συγκεκριμένα, το 45% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών είναι άνεργοι, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για άτομα ηλικίας 25-34 ετών διαμορφώθηκε στο 25,9%. Τον Δεκέμβριο του 2016, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 46,7% και στο 29,6% αντίστοιχα. Η Ηπειρος και η Δυτική Μακεδονία εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ποσοστά ανεργίας (25,8%), ενώ έπεται η Μακεδονία-Θράκη με ποσοστό ανεργίας 21,1%.