ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρένο» στην αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

«Φρένο» στην αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

Η «δίκαιη αμοιβή» αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής εργοδότη, σύμφωνα με την έρευνα του ομίλου Adecco Ελλάδας για την απασχολησιμότητα στη χώρα μας. Παράλληλα καταγράφεται, για πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια διεξαγωγής της έρευνας, ανάσχεση του ρυθμού αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό.

Η έρευνα, που διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση στην αγορά εργασίας το 2018, διενεργήθηκε με χρήση online ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 953 ατόμων πανελλαδικώς, από την εταιρεία ερευνών LMG σε συνεργασία με την H+K Strategies, για λογαριασμό της Adecco. Και δείχνει, μεταξύ άλλων, ότι οι συνεχείς αλλαγές αποτελούν τη νέα κανονικότητα, καθώς το ασταθές περιβάλλον ευνοεί τόσο την κινητικότητα των στελεχών εντός αγοράς όσο και την πιθανότητα να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας για κάποιο διάστημα. Συγκεκριμένα, το 64% των ερωτώμενων, που αυτή τη στιγμή εργάζονται, δήλωσε ότι έχει βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας τουλάχιστον μία φορά (το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 ήταν 58%). Βέβαια, όσο περισσότερο παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, τόσο αυξάνεται η δυσκολία επανένταξης. Η κινητικότητα στην αγορά επιβεβαιώνεται ως τάση και από το γεγονός ότι υποψήφιοι για τις ανοικτές θέσεις εργασίες δεν είναι μόνο τα άτομα που είναι εκτός αγοράς, αλλά και μεγάλη μερίδα απασχολουμένων που δεν είναι ικανοποιημένοι από την τρέχουσα εργασία τους.

Συγκεκριμένα, το 66% των ερωτώμενων στην έρευνα δηλώνει ότι βρίσκεται σε ενεργή αναζήτηση εργασίας, καθώς η αγορά δεν ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες των στελεχών. Ωστόσο, διαπιστώνονται σημάδια βελτίωσης. Συγκεκριμένα, καταγράφεται πτωτική τάση της αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, καθώς αν κι ακόμα σημαντικός αριθμός υποψηφίων εξετάζει την πιθανότητα αναζήτησης ευκαιριών εκτός Ελλάδας, το ποσοστό ανέρχεται στο 22% έναντι 33% το 2017. Οσο για το πώς επιλέγουν οι εργαζόμενοι τον εργοδότη τους, βασικό κριτήριο, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η «δίκαιη αμοιβή». Ειδικότερα, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (45%) τοποθέτησαν την παράμετρο αυτή πρώτη στη λίστα κριτηρίων επιλογής με την ύπαρξη ήρεμου κλίματος εργασίας (45%) και τις ισχυρές προοπτικές για ανάπτυξη (39%) να ακολουθούν.