ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα για τη λιγνιτική παραγωγή στη Δ. Μακεδονία ζητεί η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

metra-gia-ti-lignitiki-paragogi-sti-d-makedonia-zitei-i-genop-dei-2265465

Τον έντονο προβληματισμό της σε σχέση με την προοπτική της λιγνιτικής παραγωγής στο λιγνιτικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης ως προς τον κίνδυνο ασφάλειας και επάρκειας εφοδιασμού της χώρας, εκφράζει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ με επιστολή της στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Μανόλη Παναγιωτάκη.

Οπως αναφέρει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, η Επιχείρηση προχώρησε στην απένταξη των μονάδων ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς από το Μεταβατικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) και τις έχει εντάξει μαζί με τις μονάδες Ι & ΙΙ του ίδιου σταθμού, αλλά και των μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου, στο καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας. Δυστυχώς όμως η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέρριψε το σχετικό αίτημα, με το αιτιολογικό ότι οι ελληνικές Αρχές δεν υπέβαλαν κανένα συμπληρωματικό αποδεικτικό στοιχείο που να υποστηρίζει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 4 της Οδηγίας για τις εν λόγω μονάδες και ότι κατά την άποψη της Επιτροπής είναι επιλέξιμες να λειτουργούν έως 17.500 ώρες. Με βάση τα παραπάνω η ΓΕΝΟΠ υποστηρίζει ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η λιγνιτική παραγωγή στη Δυτική Μακεδονία οδηγείται σε ουσιαστική συρρίκνωση με καταστροφικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία, τους εργαζομένους, την ίδια την Επιχείρηση αλλά και για το σύνολο της χώρας.

Στην περίπτωση αυτή, πέρα από τους χιλιάδες ανέργους, θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για το σύνολο της χώρας, αφού η επάρκεια και η ασφάλεια του εφοδιασμού θα είναι το ζητούμενο, επισημαίνουν οι συνδικαλιστές της εταιρείας.

Οι συνδικαλιστές σημειώνουν στον πρόεδρο της ΔΕΗ ότι είναι υποχρεωμένοι να παρεμβαίνουν με κάθε τρόπο προκειμένου να αποφευχθεί η βίαιη αποβιομηχάνιση της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η ένταξη των μονάδων στο καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας, του άρθρου 33 παράγραφος 4 της Οδηγίας, είναι μονόδρομος.