ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν στα 2,7 δισ. τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

Μειώθηκαν στα 2,7 δισ. τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

Στα 2,722 δισ. ευρώ μειώθηκαν τα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες, καθώς τον Ιούνιο εξοφλήθηκαν χρέη 372 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι κρατικοί φορείς οφείλουν συνολικά 2,016 δισ. ευρώ, έναντι 2,388 δισ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα. Από την άλλη πλευρά, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν σε 706 εκατ. ευρώ από 589 εκατ. ευρώ στα τέλη Mαΐου.

Οι μεγαλύτερες οφειλές είναι των ασφαλιστικών ταμείων. ΕΦΚΑ και ασφαλιστικά ταμεία αποπλήρωσαν για συντάξεις και στους προμηθευτές τους 167 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο και έτσι τα χρέη τους μειώθηκαν από 1,079 δισ. σε 912 εκατ. ευρώ. Ειδικά ο ΕΟΠΥΥ πλήρωσε 104 εκατ. ευρώ, μειώνοντας τα χρέη του από 385 εκατ. ευρώ τον Μάιο σε 281 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Ακολουθούν τα νοσοκομεία που, μετά την πληρωμή χρεών ύψους 137 εκατ. ευρώ, χρωστούν ακόμη 359 εκατ. ευρώ. Οι ΟΤΑ χρωστούσαν 309 εκατ. ευρώ αλλά πλήρωσαν 34 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι οφειλές τους να περιοριστούν πλέον στα 275 εκατ. ευρώ.

Πάντως, παρά τη μείωση, απέχουμε πολύ ακόμη από την πλήρη εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, κάτι που θεωρητικά θα έπρεπε να συμβεί έως το τέλος του μνημονίου. Ακόμη κι αν συνεχιστούν οι ταχύτεροι ρυθμοί, μάλλον θα χρειαστούν κάποιοι επιπλέον μήνες.