ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέμα μικρομετόχων βάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην πώληση των ΕΛΠΕ

thema-mikrometochon-vazei-i-epitropi-kefalaiagoras-stin-polisi-ton-elpe-2270658

Επιπλοκές στη διαδικασία πώλησης των ΕΛΠΕ προκαλεί η άποψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο επενδυτής που θα εξαγοράσει το ποσοστό που πωλούν το Δημόσιο και ο όμιλος Λάτση, συνολικά 50,1%, θα πρέπει να υποβάλει δημόσια προσφορά και για το υπόλοιπο ποσοστό της εταιρείας που βρίσκεται στη διασπορά.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέμεινε σε αυτήν την άποψη και ενημέρωσε σχετικά και τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, παρά το γεγονός ότι δύο νομικά γραφεία, στα οποία απευθύνθηκαν οι πωλητές μέτοχοι, γνωμοδότησαν ότι δεν είναι απαραίτητο, επειδή, βάσει της νομοθεσίας, δεν είναι υποχρεωτικό, αφού πρόκειται για αποκρατικοποίηση. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, «κάθε πρόσωπο που αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες και, λόγω αυτής της απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει αυτό το πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, υπερβαίνει το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από αυτήν την απόκτηση να απευθύνει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των κινητών αξιών τής υπό εξαγορά εταιρείας, καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα».

Ωστόσο, στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης ρητά αναφέρεται και η περίπτωση κατά την οποία «εφαρμόζεται διαδικασία αποκρατικοποίησης της υπό εξαγορά εταιρείας». Οι νομικές υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκτιμούν ότι δεν είναι μια συνήθης διαδικασία αποκρατικοποίησης, καθώς δεν πωλεί μόνο το Δημόσιο, αλλά και άλλος, ιδιώτης, μέτοχος.

Αν δεν βρεθεί τρόπος να ξεπεραστεί η νομική εμπλοκή, δημιουργούνται νέα δεδομένα που ενδέχεται να επηρεάσουν την έκβαση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης. Πρώτον, είναι αβέβαιον αν κάποιος από τους δύο ενδιαφερόμενους –η Vitol και η Glencore– θέλει να εξαγοράσει ποσοστό μεγαλύτερο από το 50,1% των ΕΛΠΕ. Εξάλλου, αυτό είναι αρκετό για να αποκτήσουν τον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας. Δεύτερον, ακόμη κι αν αποφασίσουν να μείνουν στην κούρσα διεκδίκησης των ΕΛΠΕ, το τίμημα ανά μετοχή που θα προσφέρουν για το 50,1% στο Δημόσιο και στον όμιλο Λάτση θα είναι μικρότερο, γνωρίζοντας ότι στη συνέχεια θα είναι υποχρεωμένοι να δώσουν και άλλα χρήματα, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για να εξαγοράσουν το σύνολο των μετοχών. Η κυβέρνηση και ο όμιλος Λάτση εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους να ξεπεραστεί το εμπόδιο. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκε και το ενδεχόμενο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, αλλά, προς το παρόν, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Εν τω μεταξύ, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θέτοντας ζήτημα παραβίασης νομοθεσίας από τη διαδικασία πώλησης, προσέφυγαν οι εργαζόμενοι του ομίλου μέσω του σωματείου τους, καθώς και στην Επιτροπή Αναφορών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εργαζόμενοι, που προσφάτως παρεμπόδισαν τους υποψήφιους επενδυτές να επισκεφθούν τα διυλιστήρια, εξετάζουν και δυνατότητες προσφυγής στα ελληνικά (διοικητικά και πολιτικά) δικαστήρια. Οι εργαζόμενοι τάσσονται υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ΕΛΠΕ, ενώ εκφράζουν επιφυλάξεις για τις προθέσεις των υποψηφίων επενδυτών (Vitol, Glencore), υποστηρίζοντας ότι δεν είναι βέβαιον ότι μπορούν να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας των διυλιστηρίων, αφού η βασική δραστηριότητά τους είναι traders.