ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις πολυπρόσωπες ΙΚΕ επεκτείνεται η ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης

Στις πολυπρόσωπες ΙΚΕ επεκτείνεται η ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης

Τη δυνατότητα ίδρυσης πολυπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ) μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) έχουν από χθες οι ενδιαφερόμενοι. Η εν λόγω υπηρεσία ήταν διαθέσιμη από τις 23 Ιουλίου 2018 μόνο για τις μονοπρόσωπες ΙΚΕ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, σταδιακά μέχρι το τέλος του 2019, η υπηρεσία θα μπορεί να αξιοποιηθεί και για τη σύσταση εταιρειών των λοιπών νομικών μορφών. Το υπουργείο Οικονομίας φιλοδοξεί μέχρι το τέλος του 2018 να μπορεί να αξιοποιηθεί η e-ΥΜΣ για τη σύσταση όλων των προσωπικών εταιρειών και μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 και όλων των κεφαλαιουχικών εταιρειών. Η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα είναι της e-ΥΜΣ είναι η http://eyms.businessportal.gr και μέσω αυτής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση της εταιρείας τους, την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στο Φορολογικό Μητρώο, από το οποίο λαμβάνουν τον ΑΦΜ της εταιρείας τους και προσωρινό κλειδάριθμο Taxisnet, ενώ ενημερώνεται και ο ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις, βεβαίως, για να γίνει η σύσταση μιας εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ είναι να χρησιμοποιήσουν οι ιδρυτές της το πρότυπο καταστατικό για τις ΙΚΕ και να κατέχουν ηλεκτρονική υπογραφή, όπως είναι για παράδειγμα οι κωδικοί πρόσβασης στο Taxis. Οι ιδρυτές χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρονική υπογραφή της για να επικυρώσουν και να υπογράψουν και το καταστατικό της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της σύστασης θα λάβουν ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης.

Σημειώνεται ότι για όσους επιλέξουν την e-ΥΜΣ, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της, η σύσταση επιχείρησης θα είναι εντελώς δωρεάν, ενώ στη συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, με αυτοπρόσωπη δηλαδή παρουσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από τις 23 Ιουλίου 2018, οπότε τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική Υπηρεσίας Μιας Στάσης, έχουν συσταθεί με αυτόν τον τρόπο περισσότερες από 150 μονοπρόσωπες ΙΚΕ με ελάχιστο πραγματικό χρόνο σύστασης τα 13 λεπτά.