ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Η χώρα χρειάζεται ξένες επενδύσεις 20 δισ. ετησίως

ΣΕΒ: Η χώρα χρειάζεται ξένες επενδύσεις 20 δισ. ετησίως

Tην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων μέσω εισροών κεφαλαίων από το εξωτερικό, καθώς η εθνική αποταμίευση δεν επαρκεί, επισημαίνει στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την ελληνική οικονομία ο ΣΕΒ. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το δελτίο που κυκλοφόρησε χθες, οι επενδύσεις σήμερα είναι 20,6 δισ. ευρώ, λιγότερες από τις μισές απ’ όσες ήταν το 2009 (43,5 δισ. ευρώ). Για να ξαναφθάσουν οι επενδύσεις στα 40 δισ. ευρώ ετησίως και σε σύντομο χρονικό διάστημα, με δεδομένη την περιορισμένη εθνική αποταμίευση των 20 δισ., απαιτούνται ισόποσα κεφάλαια από το εξωτερικό.

Αν στηρίζονται μόνο στην εγχώρια αποταμίευση, οι επενδύσεις δεν πρόκειται να αυξηθούν με τα βήματα που απαιτούνται για να ξεφύγει η οικονομία από τη μεταμνημονιακή μιζέρια, επισημαίνει το δελτίο, το οποίο εκδίδει ο τομέας Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΕΒ, με επικεφαλής οικονομολόγο τον Μιχάλη Μασουράκη.

Πρόσβαση στις αγορές

«Χρειάζεται πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, όχι για καταναλωτικούς σκοπούς (δημόσια κατανάλωση), όπως στο παρελθόν, αλλά για επενδύσεις», διευκρινίζουν οι αναλυτές. Η εθνική αποταμίευση είναι σήμερα 20 δισ. ευρώ, μεγαλύτερη από ό,τι ήταν το 2009 (16,2 δισ. ευρώ). Η σύνθεση όμως είναι διαφορετική, καθώς σήμερα η αποταμίευση των νοικοκυριών είναι αρνητική (-8,3 δισ. ευρώ), ενώ θετική είναι η αποταμίευση των επιχειρήσεων και τραπεζών (22,3 δισ. ευρώ) και της γενικής κυβέρνησης (6,6 δισ. ευρώ). Αντίθετα, το 2009, τα νοικοκυριά είχαν θετική αποταμίευση 12 δισ. ευρώ, οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες επίσης θετική (28 δισ. ευρώ), αλλά η γενική κυβέρνηση αρνητική (-23,8 δισ. ευρώ), καθώς λειτουργούσε με δημοσιονομικά ελλείμματα, χρηματοδοτούμενα από εξωτερικό δανεισμό.

Το 2009, αναφέρει ο ΣΕΒ, οι επενδύσεις των 43,5 δισ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν κατά 27,3 δισ. ευρώ από το εξωτερικό.

Eίναι προφανές, σημειώνουν οι αναλυτές του ΣΕΒ, ότι το 2009 δεν μπορεί να επαναληφθεί.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό εθνικής αποταμίευσης στην Ε.Ε. «28» ανέρχεται σε 22% του ΑΕΠ και χρηματοδοτεί επενδύσεις ύψους 20% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 11% του ΑΕΠ και χρηματοδοτεί επενδύσεις ύψους 13% του ΑΕΠ.

«Ετσι, λοιπόν», σημειώνει το δελτίο, «η εθνική αποταμίευση είναι ανεπαρκής για να χρηματοδοτήσει μια μεγάλη επέκταση των επενδύσεων και να φέρει την ισχυρή ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη η οικονομία μας. Απαιτείται συνεπώς η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό (πλεόνασμα στο ισοζύγιο κεφαλαίων), που σημαίνει αντίστοιχη διόγκωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας. Το τελευταίο δεν δημιουργεί παρενέργειες αν οφείλεται σε αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας και όχι σε διεύρυνση δημοσιονομικών ελλειμμάτων και σε κάθε περίπτωση μπορεί να μετριασθεί στον βαθμό που η όλη διαδικασία οδηγεί σε ταχεία αύξηση των εισοδημάτων και της εγχώριας αποταμίευσης».

Οι προϋποθέσεις

Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι η αποκατάσταση σε μόνιμη βάση της εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με τη δημιουργία φιλοεπενδυτικού κλίματος και διαφύλαξη της δημοσιονομικής πειθαρχίας, είναι προϋπόθεση sine qua non για την προσέλκυση των ξένων κεφαλαίων και τη μεγέθυνση των επενδύσεων.

Ο ΣΕΒ σημειώνει ακόμη ότι έχει σημασία και το είδος και η ποιότητα των επενδύσεων, γιατί είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα στην παραγωγικότητα, στην απασχόληση και στα εισοδήματα αν οι επενδύσεις γίνονται σε καφετέριες, για παράδειγμα, απ’ ό,τι αν γίνονται στη βιομηχανία.