ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Επιδείνωση του ελλείμματος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου

ΤτΕ: Επιδείνωση του ελλείμματος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου

Διευρύνθηκε κατά 524 εκατ. ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, αγγίζοντας τα 2,2 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και δευτερευόντως στη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το ισοζύγιο υπηρεσιών εμφάνισε σημαντική βελτίωση, η οποία, μαζί με τη βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, αντιστάθμισε μερικώς την προαναφερθείσα επιδείνωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για καύσιμα.

Επιδείνωση παρουσίασε και το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Όσον αφορά το τελευταίο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 13,8% (12,7% σε σταθερές τιμές), ο οποίος ήταν ταχύτερος από το ρυθμό αύξησης των αντίστοιχων εισαγωγών (9,8% και 9,7% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα). Ωστόσο, η αύξηση των συνολικών εισαγωγών ως απόλυτο μέγεθος ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών, με αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών ήταν αυξημένο κατά 885 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017.

Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι αντίστοιχες εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 14,6% και 17,0% αντίστοιχα.

Τέλος, στο πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων σημειώθηκε σημαντική μείωση, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων μετατράπηκε σε πλεόνασμα λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 2,1 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 775 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2017.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 436 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 2,3 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,7 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 2,7 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ