ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛ.ΠΕ.: τι οδήγησε σε κάμψη την κερδοφορία

Καθίζηση υπέστησαν τα εξαμηνιαία αποτελέσματα του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, καθώς παρουσιάζεται σημαντική υστέρηση κερδοφορίας έναντι της αντίστοιχης χρήσης του 2000, αλλά και έναντι των προβλέψεων που είχε κάνει η διοίκηση της εταιρείας στην τακτική συνέλευση των μετόχων, τον περασμένο Μάιο.

Η μείωση της κερδοφορίας του δυναμικότερου Ομίλου πετρελαιοειδών σε ποσοστό 55,3%, δίνει και το στίγμα συνολικά για τον κλάδο τη φετινή χρονιά, όπου αποδεικνύεται ότι η ανακατανομή των μεριδίων αγοράς και η μείωση των περιθωρίων κέρδους διύλισης επιδρά με αρνητικό τρόπο στην κερδοφορία των εταιρειών. Καθοριστικό πάντως για την πορεία του Ομίλου θα είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον που αναμένεται να εκφραστεί την προσεχή Δευτέρα, για την εξαγορά πακέτου μετοχών 15-30%.

Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου του πρώτου εξαμήνου του 2001 μειώθηκαν έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2000 σε ποσοστό 55,3% και διαμορφώθηκαν σε 22,5 δισ. δρχ, έναντι 50,7 δισ. δραχμών.

Ακόμη μεγαλύτερη μείωση της τάξης του 59,7% υπέστησαν τα προ φόρων κέρδη της μητρικής εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια», τα οποία διαμορφώθηκαν σε 19,2 δισ. δρχ. έναντι 47,7 δισ. δρχ. το πρώτο εξάμηνο του 2000. Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας EBITDA ήταν το πρώτο εξάμηνο 36,8 δισ. δρχ. και τα ενοποιημένα του Ομίλου 49,6 δισ. δρχ. έναντι 59,9 δισ. δρχ. και 69,3 δρχ. δρχ. αντιστοίχως το πρώτο εξάμηνο του 2000.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εξαμήνου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Ελ. Τζέλλας, σημείωσε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2000, με το οποίο και γίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων ήταν μία πολύ καλή επιχειρηματική συγκυρία που είχε οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό κερδών έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 1999. Απέδωσε τη μεγάλη μείωση της κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο του 2001, στην επίσης μεγάλη μείωση στα περιθώρια διύλισης στην Μεσόγειο. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κερδοφορία του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2001 υστερεί σε ποσοστό 13,9% και έναντι του πρώτου εξαμήνου του 1999, χρονιά που δεν χαρακτηρίστηκε από πολύ υψηλά περιθώρια διύλισης, όπως το 2000. Στόχος τη διοίκησης της εταιρείας είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων αντίστοιχων του 1999 για τη χρήση 2001, που σημαίνει ότι προβλέπεται ανοδική πορεία το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Ιδιαίτερη αρνητική εξέλιξη για τον Ομιλο, αποτελεί το γεγονός ότι το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης εμφάνισε για πρώτη φορά κατά την τελευταία 5ετία ζημίες.Μειωμένος είναι και ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν εκφράζεται στον κύκλο εργασιών, ο οποίος εμφανίζει οριακή αύξηση της τάξης του 1% περίπου. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί και η μείωση των πωλήσεων των εμπορικών εταιρειών ΕΚΟ και ΕΛΔΑ σε ποσοστό 10%.