ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρεις ΑΕΕΧ προς τη Σοφοκλέους με διάθεση υφισταμένων μετοχών

Τη διάθεση υφισταμένων μετοχών στο επενδυτικό κοινό, χωρίς αύξηση κεφαλαίου, ενέκριναν οι γενικές συνελεύσεις τριών μη εισηγμένων ΑΕΕΧ, των Nexus, New Millenium και Altius. Ηδη, η Nexus έλαβε τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα είναι η πρώτη από τον κλάδο των επενδύσεων που θα επιχειρήσει την εισαγωγή της δι’ αυτής της οδού, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο και για άλλες ΑΕΕΧ που θα κλείσουν υπερδωδεκάμηνη χρήση στο τέλος του 2001.

Οι New Millenium και η Altius βρίσκονται σε αναμονή για την έγκριση του ενημερωτικού τους δελτίου από το Δ.Σ. του ΧΑΑ. Ο τρόπος για την εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών προβλέπεται σε υποπαράγραφο του Προεδρικού Διατάγματος 350/85 που είναι γνωστή ως Μέθοδος 4. Αναλυτικότερα, η Nexus θα διαθέσει το 10% του μετοχικού της κεφαλαίου ή 750.000 μετοχές και ανάδοχος είναι η Εμπορική Τράπεζα, ενώ σύμβουλος έκδοσης είναι η Nexus ΑΧΕΠΕΥ, η οποία κατέχει 150.000 μετοχές της συγκεκριμένης ΑΕΕΧ. Η εσωτερική αξία της μετοχής της στις 21 Αυγούστου ήταν 716 δρχ.

Το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 7,5 δισ. δρχ. και στις 30 Ιουνίου το ενεργητικό της ήταν 5,49 δισ. δρχ., εκ των οποίων το 62% είναι επενδεδυμένο στο ΧΑΑ, ενώ το 23% διατηρείται σε ρευστά διάθεσιμα. Ετσι, από το μετοχικό της χαρτοφυλάκιο, το 55% είναι τοποθετημένο στον FTSE ASE 20, το 22% στον FTSE 40, το 13% στον FTSE 80.

Η εταιρεία απαρτίζεται από 89 μετόχους, με μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής 4,4%.

Η New Millenium Investement ΑΕΕΧ, απαρτίζεται από 136 μετόχους, το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 18,3 δισ. δρχ. και θα κλείσει υπερδωδεκάμηνη χρήση στο τέλος του έτους. Το ενεργητικό της στις 21 Αυγούστου ήταν 14 δισ. δρχ., η εσωτερική αξία 760 δρχ. και η αρνητική υπεραξία χαρτοφυλακίου 2,2 δισ. δρχ. Το 55% του ενεργητικού της είναι επενδεδυμένο στο ΧΑΑ, εκ των οποίων το 65% είναι στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση (FTSE ASE 20 και MSCI) και τα υπόλοιπα σε ρευστά διαθέσιμα. Αρχικός σχεδιασμός είναι η διάθεση του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου ή 915.000 μετοχές.

Η Altius θα διαθέσει 720.000 μετοχές και το ενεργητικό της στις 22 Αυγούστου ήταν 4,05 δισ. δρχ., ενώ η εσωτερική αξία 840 δρχ. Η υποαξία χαρτοφυλακίου ήταν 500 εκατ. δρχ., ενώ τα κέρδη της διαμορφώθηκαν σε 180 εκατ. δρχ. Το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 4,8 δισ. δρχ. και απαρτίζεται από 66 μετόχους με ποσοστό συμμετοχής έως 4%. Το 45% του ενεργητικού της αποτελεί τη ρευστότητα, ενώ το 55% είναι επενδεδυμένο.