ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κάθετο» μισθολόγιο στο Δημόσιο

Στην εγκατάλειψη των «οριζόντιων αυξήσεων» προσανατολίζεται η κυβέρνηση όσον αφορά την εισαγωγή νέου συστήματος αποδοχών στο Δημόσιο Τομέα. Αντιθέτως, το νέο μισθολόγιο στη Δημόσια Διοίκηση θα προβλέπει διαφοροποιημένες αμοιβές ανάλογα με τη θέση ευθύνης, το επίπεδο εκπαίδευσης και, κυρίως, την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων δηλαδή την παραγωγικότητα.

Αυτές είναι οι κατευθύνσεις που θα δοθούν στα στελέχη των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, τα οποία θα επανδρώσουν την επιτροπή μελέτης του νέου μισθολογίου και θα κάνουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις με την ΑΔΕΔΥ.

Η πρωτοβουλία για την αναμόρφωση του μισθολογίου είχε ληφθεί από τον Ιούλιο σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ενώ είχε αποτελέσει και βασικό θέμα στις δύο, ατυχείς, προσπάθειες για την προώθηση συλλογικών διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο.

Το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα -και στην επικοινωνιακή φαρέτρα του κ. Σημίτη- προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα παροχών που υπαγορεύει η ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας των δημοσιονομικών μεγεθών.

Επί τους παρόντος, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει δύο μέτρα ενίσχυσης των δημόσιων υπαλλήλων, με εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2002.

Το πρώτο αφορά την «εξομάλυνση των αδικιών» στη χορήγηση δηλαδή ίσων επιδομάτων σε θέσεις αντίστοιχης ευθύνης στη δημόσια διοίκηση. Τη στιγμή αυτή η επιδοματική πολιτική ασκείται, σχεδόν ανεξέλεγκτα, από κάθε έκαστο υπουργείο, διαμορφώνοντας εντυπωσιακές διαφορές στις αποδοχές των υπαλλήλων.

Είναι ενδεικτικό ότι ένας μηχανικός με 11 χρόνια προϋπηρεσίας αμοίβεται, περιλαμβανομένων των επιδομάτων, ως εργαζόμενος του ΥΠΕΧΩΔΕ με 552.912 δραχμές, ως εργαζόμενος σε άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα με 443.912 δραχμές ενώ ως εργαζόμενος σε δήμο της χώρας με 374.412 δραχμές. Για όλες τις περιπτώσεις ο βασικός μισθός είναι ίδιος και ανέρχεται σε 357.912 δραχμές και οι διαφορές προκύπτουν από τα επιδόματα που ξεκινούν από 16.500 δραχμές και φθάνουν στις 195.000 για το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Το δεύτερο μέτρο θα αφορά την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος και στους δύο συζύγους. Το κόστος υπολογίζεται σε 40 δισεκατομμύρια δραχμές ενώ εμφανής είναι ο προβληματισμός του οικονομικού επιτελείου για το ύψος των αναδρομικών που, ενδεχομένως, θα απαιτηθεί -με δικαστικές αποφάσεις- να καταβληθούν.

Την ίδια στιγμή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πραγματοποιούνται οι τελικοί υπολογισμοί για την ανακοίνωση δύο επιπλέον μέτρων κοινωνικής πολιτικής. Αυτά θα αφορούν στην εφάπαξ ενίσχυση με ένα εκατομμύριο δραχμές των οικογενειών που αποκτούν τρίτο παιδί. Η επιδότηση θα αφορά, ασφαλώς, και κάθε παιδί πέραν του τρίτου ενώ το προϋπολογισθέν κόστος για το 2002 υπολογίζεται σε 25 δισ. δραχμές.

Παράλληλα, προβλέπεται η εισοδηματική ενίσχυση των μονογονεϊκών οικογενειών και των ανύπανδρων μητέρων με το ποσό των 10 δισ. δραχμών.