ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργική απόφαση για την αξιοποίηση των 23 περιφερειακών αεροδρομίων

Υπουργική απόφαση για την αξιοποίηση των 23 περιφερειακών αεροδρομίων

Στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ανέθεσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης την προετοιμασία της αξιοποίησης των 23 κρατικών αεροδρομίων που έμειναν εκτός της αξιοποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η συγκεκριμένη υπηρεσία διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για ένα τέτοιο έργο.

Με βάση την υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Υποδομών στις 19 Οκτωβρίου, «είναι αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη της χώρας και την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, των οποίων η διαχείριση και λειτουργία γίνεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)…».

Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται ως κατάλληλο μοντέλο αξιοποίησης των αεροδρομίων είτε οι παραχωρήσεις είτε οι συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Σύμφωνα δε με τη σχετική υπουργική απόφαση, η Διεύθυνση Δ16 του υπουργείου Υποδομών που ορίσθηκε ως αναθέτουσα αρχή της σύμβασης αξιοποίησης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων, είναι η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου για την ωρίμανση προς δημοπράτηση έργων παραχώρησης και η οποία διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία για να φέρει σε πέρας ένα παρόμοιο εξειδικευμένο εγχείρημα. Μάλιστα, η Δ16 θα μπορεί να προσλάβει σύμβουλο ή και συμβούλους που θα τη συνδράμουν στο έργο της.

Πολλοί χαρακτήρισαν την απόφαση αυτή του κ. Σπίρτζη ως την έναρξη της αξιοποίησης των 23 μικρότερων αεροδρομίων της χώρας.

Το γεγονός ωστόσο ότι αυτή η απόφαση έρχεται σχεδόν 27 μήνες μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης στην ελληνική Βουλή (ν. 4412/2016), δείχνει ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τουλάχιστον μέχρι και πριν από μερικές μέρες δεν βιαζόταν για την αξιοποίηση των μικρότερων αεροδρομίων της χώρας. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χωρίς διαγωνισμούς.

Ειδικότερα ο ν. 4412/2016 (αρθ. 128) ορίζει ότι «όταν πρόκειται να εκτελεστούν δημόσια έργα ή συμβάσεις παραχώρησης έργων προβλεπόμενου συνολικού κόστους μεγαλύτερου των 30 εκατ. ευρώ, επιτρέπεται η ανάθεση με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής…». Ετσι, πολλοί διακρίνουν την έναρξη μιας διαδικασίας, η οποία δεν πρόκειται να τελεσφορήσει, τουλάχιστον μέχρι να γίνουν οι εκλογές.