Δεξιότητες και κατάρτιση: Οι άγνωστες έννοιες στον διαγωνισμό της PISA

Δεξιότητες και κατάρτιση: Οι άγνωστες έννοιες στον διαγωνισμό της PISA

Για άλλη μια χρονιά αποδείχθηκε ότι ένα υπερβολικά υψηλό ποσοστό 15χρονων στερούνται τις πιο βασικές από τις δεξιότητες που θα έπρεπε να εγγυάται η εκπαίδευση. Τι πρέπει να αλλάξει για να αντιστραφεί η κατάσταση.

δεξιότητες-και-κατάρτιση-οι-άγνωστες-562789447

Διαβάστε όλα τα κεφάλαια

MHT