ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πανόραμα ’15: Τάσεις και ευκαιρίες στο κλάδο της διαφήμισης/επικοινωνίας