ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Κ»

Φουστανελάδες μιας ευάλωτης δημοκρατίας

Φουστανελάδες μιας ευάλωτης δημοκρατίας

Σε συνθήκες στρατοκρατίας του καθεστώτος Γεωργίου Κονδύλη διεξάγεται το πολιτειακό δημοψήφισμα το οποίο αποκαθιστά το πολίτευμα της βασιλείας με το εξωφρενικό ποσοστό 97,88% υπέρ της βασιλευομένης δημοκρατίας και μόλις 2,12% υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας που δεν κράτησε για πολύ, αφού μέσα σε εννέα μήνες καταλύθηκε από τον Γεώργιο Β΄, ο οποίος μετέβαλε τον Μεταξά από κοινοβουλευτικό πρωθυπουργό σε δικτάτορα. Ο μεγάλος χαμένος ήταν ο οργανωτής του δημοψηφίσματος, Γεώργιος Κονδύλης, από τον οποίο ο Γεώργιος Β΄, άμα τη αφίξει του εξ Αγγλίας, αφαίρεσε κάθε εξουσία. Είχε φροντίσει ο ίδιος, με το κλίμα τρομοκρατίας που εξαπέλυσε, να εκφραστεί ελευθέρως η βούλησις του εκλογικού σώματος. Η παρουσία των φουστανελάδων και των άλλων ενστόλων της φωτογραφίας μαρτυρεί το κλίμα. ■