ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Κ»

Φθινόπωρο, ώρα για αιτήσεις!

Φθινόπωρο, ώρα για αιτήσεις!

Άνοιξε εδώ και λίγες ημέρες το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Fulbright για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Όπως κάθε χρόνο, προσφέρει υποτροφίες που καλύπτουν σχεδόν όλους τους επιστημονικούς κλάδους, σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο αμερικανικό πανεπιστήμιο και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι υποτροφίες, υπό μορφή οικονομικής ενίσχυσης, δίνουν την ευκαιρία σε φοιτητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς να σπουδάσουν, να παρουσιάσουν διαλέξεις, να διενεργήσουν ανεξάρτητη έρευνα ή να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright απονέμονται στους τομείς των Τεχνών, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Σπουδών Επικοινωνίας, των Κοινωνικών Επιστημών, της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης, των Φυσικών Επιστημών και των Εφαρμοσμένων Επιστημών. Οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι το εκπαιδευτικό ίδρυμα της προτίμησής τους και υποβάλλουν την αίτησή τους σε αυτό. Επιτροπές αξιολόγησης στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, τις οποίες έχει ορίσει το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιλέγουν τους υποτρόφους με γνώμονα την ακαδημαϊκή αριστεία τους, τα εκπαιδευτικά και τα επαγγελματικά επιτεύγματά τους, τη συμμετοχή τους στα κοινά και τις ηγετικές τους ικανότητες. Ακολουθεί μια βασική παρουσίαση των προγραμμάτων, με την ελπίδα να σας δώσουν μια ιδέα για την γκάμα των επιλογών και τις ευκαιρίες που προσφέρει εδώ και επτά δεκαετίες το Ίδρυμα Fulbright. 

Πρόγραμμα για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Εγγραφή από Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 έως Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα οι οποίοι έχουν σημειώσει εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Απονέμονται υποτροφίες για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα περισσότερα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακού επιπέδου. 

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/graduate-students

Πρόγραμμα για υποψήφιους διδάκτορες

Εγγραφή από Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 έως Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε ελληνικό πανεπιστήμιο οι οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια βραχυπρόθεσμη παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της έρευνάς τους. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο θέμα, στο στάδιο και στο επίπεδο της έρευνας, καθώς και στην αναλυτική έκθεση της ερευνητικής πρότασης. 

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/doctoral-dissertation-research-students

Πρόγραμμα για επιστήμονες

Εγγραφή από Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 έως Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Απευθύνεται σε μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, καθώς και ερευνητικών ιδρυμάτων ή κέντρων της ημεδαπής (εξαιρουμένων των μεταδιδακτορικών ερευνητών), κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών σε οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο με τετραετή επαγγελματική πείρα, οι οποίοι επιθυμούν να διδάξουν ή να διεξαγάγουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή σε ερευνητικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/visiting-scholars

Πρόγραμμα για καλλιτέχνες

Εγγραφή από Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 έως Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Απευθύνεται σε ενεργούς επαγγελματίες καλλιτέχνες από οποιονδήποτε χώρο των καλών τεχνών: τη δημιουργική γραφή, τη μουσική, το θέατρο, τον χορό, την περφόρμανς, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και τα ψηφιακά μέσα. Σε καλλιτέχνες οι οποίοι επιθυμούν να οξύνουν τις δεξιότητές τους και να δώσουν ώθηση στη σταδιοδρομία τους, που αναζητούν ευκαιρίες για να εξελιχθούν και να γνωρίσουν την πολιτιστική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ίδρυμα ενδιαφέρεται για βιώσιμα πρότζεκτ που έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και δημιουργούν την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/artists

Πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (artist residency)

Διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών και συγγραφέων του Santa Fe Art Institute (Santa Fe Art Institute’s international Artists and Writers Residency Program)

Εγγραφή από Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 έως Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Απευθύνεται σε δημιουργικούς επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα φιλοξενίας του Santa Fe Art Institute (SFAI). Το SFAI επιλέγει κάθε χρόνο θεματικές ενότητες που κινούνται γύρω από ζητήματα τα οποία απασχολούν διάφορες τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες. Το ίδρυμα αναζητά σαφώς ορισμένα/βιώσιμα πρότζεκτ που έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και διανοίγουν την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Οι υποψήφιοι επιλέγονται με γνώμονα την ακαδημαϊκή αριστεία, την προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης, τη συμμετοχή στα κοινά, τα λοιπά τους ενδιαφέροντα, την ικανότητά τους να ταυτιστούν δημιουργικά και κριτικά με τη θεματική της περιόδου φιλοξενίας για την οποία αιτούνται και τη δυνατότητά τους να λειτουργήσουν ως πρέσβεις πολιτισμού για την Ελλάδα. 

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/artist-residency

Θερινά επιμορφωτικά προγράμματα για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Αιτήσεις έως Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Απευθύνονται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και σε επαγγελματίες στο πεδίο της εκπόνησης αναλυτικών προγραμμάτων, της εκπαίδευσης καθηγητών και της συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Μελέτης των ΗΠΑ (Study of the United States Institute – SUSI) έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων και στόχο να βελτιώσει την ποιότητα διδασκαλίας και να ενισχύσει την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολικά συστήματα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Λαμβάνει χώρα σε διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και εστιάζει σε συγκεκριμένες θεματικές ή ζητήματα από το πεδίο των Αμερικανικών Σπουδών. 

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-us-institutes-for-secondary-school-educators

Πρόγραμμα Fulbright Schuman 

Αιτήσεις έως 1 Δεκεμβρίου 2018

Απευθύνεται σε Ευρωπαίους πολίτες με ενδιαφέρον για θέματα που άπτονται της σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ. Το πρόγραμμα Fulbright-Schuman, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βελγίου, χρηματοδοτείται από κοινού από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση για μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και προτάσεις για διαλέξεις στα πεδία των σχέσεων ΗΠΑ-ΕΕ, της ευρωπαϊκής πολιτικής ή των ευρωπαϊκών θεσμών σε ενδιαφερόμενους Αμερικανούς και Ευρωπαίους πολίτες. Επιτυχείς προτάσεις θα θεωρηθούν αυτές που θα εξετάζουν ένα ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος υπό μια συγκριτική οπτική και θα αφορούν περισσότερα από ένα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. 

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ιδρύματος, www.fulbright.gr. Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες πολίτες, επικοινωνήστε με την κυρία Ελς Σιάκος Χάναπε, υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος/σύμβουλο Υποτροφιών Fulbright, με e-mail στο [email protected]